PDF PDF Print

Uitreiking Poelspenning aan Pieter Hemels

Tijdens het voorzittersoverleg op 14 november jl. is Pieter Hemels onderscheiden met de Poelspenning voor Katholiek Sociaal Handelen.  Pieter Hemels werd in september 2011 officieel benoemd als voorzitter VKMO-Katholiek Netwerk en treedt af als voorzitter van VKMO.  Matthijs Boeser, penningmeester roemde Pieter in zijn toespraak om zijn positiviteit en de enorme energie die hij aan het netwerk van katholieke organisaties gegeven heeft tijdens zijn voorzitterschap. Dankzij zijn grote bevlogenheid en creativiteit werden mooie projecten opgezet om het Katholiek Sociaal Denken en Handelen zichtbaar te maken. Er werden tal van inspirerende ontmoetingen georganiseerd voor de leden van VKMO en andere belangstellenden, met als hoogtepunt de pelgrimage van Katholieke Maatschappelijke Organisaties naar Rome en het Allerheiligenberaad in de Friezenkerk.  

Het kantoor van Hemels v.d. Hart heeft zich al die jaren belangeloos ingezet voor VKMO, en bood veel ondersteuning aan bestuur en bureau VKMO op het gebied van organisatie, communicatie, vormgeving en drukwerk. Pieter Hemels trad vaak op als gastheer en verwelkomde gasten van VKMO op zijn kantoor in Woudenberg.

 

Het Katholiek Sociaal Denken vormt het theoretisch fundament voor het werk van het VKMO. Maar die theorie vraagt om praktische toepassing. En dat is waar de bij het VKMO aangesloten organisaties iedere dag werk van maken: Katholiek Sociaal Handelen. Om voorbeelden van dit handelen te belichten, stelde het bestuur van het VKMO in 2012 de Poelspenning in. De prijs is vernoemd naar Henri Poels (1868 – 1948). Deze Limburgse pionier van het katholiek sociaal handelen was een voorvechter van de ‘sociale kwestie’. Samen met grootheden als Schaepman en Nolens wijdde hij zich aan de verbetering, ontwikkeling en verheffing van de arbeidersstand. 

  

Voor ontwerp en de uitvoering van de bronzen Poelspenning tekent Broeder Leo Disch van de Abdij St.Benedictusberg te Vaals. Zijn herkenbaar vakmanschap zorgt voor een passend eerbetoon aan de naamgever van de penning en de ontvangers ervan. 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail