PDF PDF Print

Agenda

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 20162016 was voor VKMO-Katholiek Netwerk een bijzonder jaar. In een korte rapportage kunt u lezen welke activiteiten †en thema's in 2016 centraal stonden.† Lees verder>>

Poelspenning voor Cees Akerboom

Tijdens†het voorzittersoverleg op 11 mei jl. is†Cees Akerboom†onderscheiden met de†Poelspenning†voor Katholiek Sociaal ... lees verder>>

Richtlijnen identiteit

Bij zijn afscheid van het voorzittersoverleg op 11 mei jl. vertelde Cees Akerboom over zijn richtlijnen voor identiteit.†

... lees verder>>

Het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties (VKMO) is een actief knooppunt van katholieke organisaties. Deze stichting stelt zich ten doel de katholieke identiteit te verbinden met de eigentijdse samenleving. Het evangelie, de traditie en de wijze waarop die in de praktijk gebracht worden zijn hierbij belangrijke inspiratiebronnen.



VKMO - Katholiek Netwerk | Walpoort 12 | 5211 DK | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail