VKMO - Katholiek Netwerk

Over ons | Bestuur

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten organisaties. Deze voorzitters komen twee maal per jaar bijeen in het Voorzittersoverleg. Statutair is vastgesteld dat de voorzitter van het VKMO-Katholiek Netwerk onafhankelijk moet zijn. Hij of zij is dus niet verbonden met een van de aangesloten organisaties.

Op 30 september 2011 werd de heer P.G.A.M. Hemels tot onafhankelijk voorzitter gekozen. In het Voorzittersoverleg van 14 november 2017 trad hij af als voorzitter en werd Patrick Fey als waarnemend voorzitter benoemd. 

Naast het Voorzittersoverleg kent het VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks Bestuur.

 

 

 Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten, bestuurslid van CNV Collectief;

 

De overige leden van het Dagelijks Bestuur zijn:

 

 Matthijs Boeser RA, penningmeester;

 

 

 

 


Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO;

 

 

 

 

 

Hans Krabbendam, directeur Katholiek Documentatie Centrum

 

 

 

 

 

Kees Zevenbergen, algemeen directeur Cordaid;