VKMO - Katholiek Netwerk

Over ons | Bestuur

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten organisaties. Deze voorzitters komen twee maal per jaar bijeen in het Voorzittersoverleg. Statutair is vastgesteld dat de voorzitter van het VKMO-Katholiek Netwerk onafhankelijk moet zijn. Hij of zij is dus niet verbonden met een van de aangesloten organisaties.

Op 30 september 2011 werd de heer P.G.A.M. Hemels tot onafhankelijk voorzitter gekozen. In het Voorzittersoverleg van 14 november jl. trad hij af als voorzitter en werd Patrick Fey als tijdeljk voorzitter benoemd. Het bestuur is intussen in gesprek met kandidaten om een nieuwe voorzitter voor te kunnen dragen in het voorzittersoverleg van april 2018.

Naast het Voorzittersoverleg kent het VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks Bestuur.

 

 

 


De overige leden van het Dagelijks Bestuur zijn:

 

 

Jef van de Riet secretaris van het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen; 

Matthijs Boeser RA, penningmeester;

 

 

 

 


Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO;

 

 

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten, bestuurslid van CNV Collectief;Kees Zevenbergen, algemeen directeur Cordaid;