VKMO - Katholiek Netwerk

Berichten | 19 februari: Middeleeuwse grondslagen van de moderne rechtsstaat

Op dinsdag 19 februari spreekt Richard Steenvoorde in Amersfoort over de middeleeuwse pijlers van onze huidige democratische rechtsstaat. Hoe hebben denkers als Augustinus, Thomas van Aquino en Thomas More ons denken beïnvloed? Wat was de rol en de betekenis van de Benedictijnen in de politiek? Wat waren de gevolgen van de moord op Thomas Becket (1170) voor ons denken over het afzetten van onrechtvaardige bestuurders?

Deze avond maakt onderdeel uit van het Fellows-programma van de ChristenUnie.