PDF PDF Print

De praktijk van Hans Huijbers


Hans Huijbers, voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, is zowel bestuurder als boer. In deze combinatie van werkzaamheden ervaart hij het grote belang van een goed evenwicht tussen de mens en zijn omgeving. Solidariteit heeft voor hem te maken met afstemming: het juiste evenwicht vinden tussen de mens, de dieren en het land.  .   


Zondagochtend in maart. Een ochtend als alle andere? Ja, in veel opzichten wel, want zoals elke dag moeten de koeien gemolken en gevoerd worden. Dat hoort bij het vaste ritme van de boerderij, elke dag opnieuw. Deze zondag is voor mij toch ook een bijzondere dag; de lente komt eraan en dat betekent plannen maken voor de komende tijd van zaaien, maaien, koeien naar buiten, ga zo maar door. De zondag heeft voor mij extra betekenis omdat dan niet het boerenbestuurswerk centraal staat maar het werk thuis op de boerderij en het gezinsleven.

In mijn functie als bestuurder streef ik een verandering na van ‘praten naar doen’. Hier thuis op de boerderij ervaar ik die ‘doe-cultuur’ aan den lijve; op het goede moment de juiste dingen doen met de dieren en het land, en in goede afstemming met iedereen die meewerkt op het bedrijf. Alleen dan boek je resultaten en krijg je energie. Als boer weet ik uit ervaring hoe broos het evenwicht van bodem, planten en dieren is. Toch ligt hier voor mij een uitdaging: om met nieuwe kennis en inzichten een hogere productie te halen zonder dat evenwicht te verstoren. Dat hoort bij mijn ‘natuur’ als boer en bij mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Al filosoferend op deze ochtend komt ook het begrip solidariteit langs. Ik realiseer me dat ik ben opgegroeid met dit begrip. Het mag een tijdje uit beeld zijn geweest, maar voor mij heeft ‘solidariteit’ opnieuw veel zeggingskracht, juist in deze tijd. Een gedachte die bij me opkomt is dat op een boerderij de aandacht voor de zwakkere schakels de veerkracht van het totaal bepalen. Dat geldt volgens mij ook voor de samenleving als geheel. Als boer én bestuurder besef ik op deze mistige zondagochtend heel helder dat mijn verantwoordelijkheid verder gaat dan mijn erf, verder dan mijn eigen sector en verder dan mijn eigen tijd.

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail