PDF PDF Print

De praktijk van Franck Ploum


Anders dan je zou vermoeden zijn er nog steeds onverwachte en krachtige maatschappelijk geëngageerde initiatieven die het daglicht zien. Een mooi voorbeeld is ‘De Nieuwe Liefde’, opgericht op initiatief van Huub Oosterhuis in 2011. Directeur Franck Ploum vertelt over de vernieuwende kracht die van dit centrum uitgaat.

 


De Nieuwe Liefde is een centrum voor debat, bezinning en poëzie, een huis voor ‘bezield verband’. Dit centrum probeert in chaos van alledag de aandacht te richten op het kwetsbare in onze samenleving. Wij laten ons hierbij inspireren en voeden door het Bijbelse verhaal over bevrijding uit onderdrukking en onrecht.

De omgang met de vreemdeling is, in de Bijbel méér dan vijfendertig keer, de maatstaf voor moraliteit en beschaving. Vanwege de kwetsbare positie van vluchtelingen in Nederland is er in De Nieuwe Liefde bijzondere aandacht voor het Nederlandse vreemdelingenbeleid. In de  kwartaalserie ‘Vreemdeling in Nederland’ brengen wij steeds andere aspecten van het vreemdelingenbeleid onder de aandacht. Zo zijn terugkeer, detentie en vreemdelingenrechten belangrijke thema’s voor ons. Ook laten wij mensen zonder papieren aan het woord. In het verlengde hiervan faciliteren wij netwerkbijeenkomsten voor mensen die zich actief inzetten voor vreemdelingen. Bij deze bijeenkomsten inspireren en bemoedigen mensen elkaar. Met deze ontmoetingen proberen we bij te dragen aan de verspreiding van een ander, humaan, geluid.

Daarnaast heeft De Nieuwe Liefde een projectgroep van deskundigen in het leven geroepen, die onderzoek doet naar de uitwerking van het huidige asielbeleid en de gevolgen van de nu functionerende vreemdelingenwet. Zij tekent daarnaast de verhalen op van vreemdelingen. Hoe worden zij in Nederland ontvangen, hoe worden zij behandeld?

Ook onderhoudt De Nieuwe Liefde intensieve contacten met (en ondersteunt ze) het Jeannette Noëlhuis in de Amsterdamse Bijlmer. In dit huis, geïnspireerd op de Catholic Worker beweging, leven Nederlanders samen met een twaalftal mensen zonder papieren. Een medewerker van De Nieuwe Liefde fungeert als vertrouwenspersoon. Bij haar kunnen ze hun verhaal kwijt en kwesties bespreken die ze liever niet bij medebewoners ter sprake brengen. In het verlengde hiervan wordt er ook actief meegewerkt aan de Schipholwakes, bij het detentiecentrum Schiphol.
VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail