PDF PDF Print

Overig

Overig

Overig    KBO-PCOB

Vanuit een christelijke levensovertuiging behartigen van belangen van de leden op het gebied van o.a. inkomen, wonen, gezondheid, pastorale educatie, vrouwen en sociaal-economische zaken.

Website    https://www.kbo-pcob.nl   

Email       info@kbo-pcob.nl

Adres:    
KBO-PCOB 
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein

... Lees verder>>
   

KBO-PCOB

Vanuit een christelijke levensovertuiging behartigen van belangen van de leden op het gebied van o.a. inkomen, wonen, gezondheid, pastorale educatie, vrouwen en sociaal-economische zaken.

Website    https://www.kbo-pcob.nl   

Email       info@kbo-pcob.nl

Adres:    
KBO-PCOB 
Ringwade 67
3439 LM Nieuwegein

telefoon

+31(0)303 40 06 00 

  
 

KVD, Katholiek Vrouwen Dispuut

Het Katholiek Vrouwendispuut (KVD) is een vereniging van maatschappelijk actieve vrouwen. In lokale kringen bespreken zij actuele onderwerpen. Leden willen de inbreng van vrouwen in de samenleving versterken door:

• een netwerk te bieden dat een bron van inspiratie kan zijn voor hun maatschappelijk functioneren;
• bij te dragen aan opinievorming op het terrein van politiek, kerk en samenleving;
• het ontwikkelen en tonen van vrouwelijk leiderschap te stimuleren

 

E-mail: info@katholiekvrouwendispuut.nl

Website: www.katholiekvrouwendispuut.nl 

     
   

Unie NKV

Netwerk Katholiek Vrouwen

Netwerk Katholiek Vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding de volgende zaken van belang vinden:

* Ontmoeting en verdieping rondom levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema's;

* Opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij;

* Samenwerken en krachten bundelen met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders in de wereld.


Website    www.unkv.online
Email    info@unienkv.online

Secretariaat:

Netwerk Katholieke Vrouwen

Annie Beunen-Ossel

Achterschouffert 57

6471 VB Eijgelshoven   

 

 

VNB Nationale Bedevaarten

Dé katholieke reisorganisatie voor pelgrims met bijzondere bestemmingen

Website    http://www.vnb.nl
Email       info@vnb.nl                                                                               

Bezoekadres:    
Gasthuisring 54
5041 DT Tilburg

 073 - 681 81 11 

   

 


 

 

Actioma

Website    http://www.actioma.nl
Email        hermenvandorp@gmail.com

Adres:
Van Broeckhovenlaan 4
5213 HX 's-Hertogenbosch

telefoon

+31(0)6 12240600


 

   
Adveniat

Website   http://www.reliboek.eu
Email   info@adveniat.nl

Adres:
Amalialaan 126-G
3743 KJ
Baarn

Postbus 44
3740 AA
Baarn

telefoon

+31(0) 88 238 36 00 

 

   


Sobriëtas

Website   http://www.sobrietas.nl
Email      info@sobrietas.nl

Adres:
Luijbenstraat 17
5211 BR 
's-Hertogenbosch

telefoon

+31(0) 73 612 82 01

 


 

     

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor íedereen. 

 

Website    http://www.kansfonds.nl

Email        info@kansfonds.nl

Adres:

Utrechtseweg 40 
1213 TV Hilversum

Postbus 156
1200 AD Hilversum

 

telefoon
+31 (0) 35 624 96 51

 

 

 Huis voor de Pelgrim

Het Huis voor de Pelgrim biedt onderdak aan bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van reizen met meerwaarde. 

Website http://www.huisvoordepelgrim.nl 

Email     info@huisvoordepelgrim.nl

 

Adres:

Raadhuisplein 1

6226 GN  

Maastricht

 

telefoon +31(0)433215715

 

   

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront

Aandacht, erkenning, waardering en respect voor Nederlandse militairen. 

Website:http://www.katholiekthuisfront.nl

Email: info@katholiekthuisfront.nl

Bezoekadres: Huis ter Heide

Walaardt Sacrékamp

Hobbemalaan 5 (gebouw 4)

Postadres:

Postbus 2177

3700 CD  Zeist

     
     

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail