PDF PDF Print

Menselijke waardigheid: ieder mens telt

Waar begin je met kijken als je de samenleving wilt beschrijven? Je zou kunnen kijken naar de overheid of naar de vrije markteconomie. Het katholiek sociaal denken begint met het kijken naar mensen. Ieder mens heeft een waardigheid die niemand mag aantasten of afpakken.

 

Dit idee is al te vinden in het Oude Testament, in het boek Genesis. Hier wordt verteld dat God de mens schiep naar Zijn beeld en gelijkenis (Gen. 1:26). Het Nieuwe Testament bevestigt deze bijzondere band tussen mensen en hun Schepper omdat ze het verhaal vertelt van God die mens werd: Jezus Christus. Vanwege die bijzondere band tussen God en mensen stelde het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) dat de mens middelpunt en hoogtepunt is van de schepping (Gaudium et Spes).

 

Ieder mens is afzonderlijk van belang omdat hij iets weerspiegelt van de band tussen mensen en God. Omdat ieder mens deze bijzondere band met God heeft, moet zijn of haar waardigheid gerespecteerd worden.

 

Kort en goed, de mens, heel de mens, is bron en grondslag van het katholiek sociaal denken over de samenleving.


Lees verder:

 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail