PDF PDF Print

Woordvoerders

Ook vanuit de maatschappij worden bijdragen geleverd aan het katholiek sociaal denken. Vaak gaat het om sleutelfiguren die nauw betrokken zijn bij mensen en hun problemen, en die de beginselen van het katholiek sociaal denken concreet vormgeven. Hun bijdragen maken de waarde van het katholiek sociaal denken voor het dagelijks leven zichtbaar.

In Nederland zijn er vooral eind negentiende, begin twintigste eeuw enkele markante figuren actief geweest die het katholiek sociaal denken concreet handen en voeten gaven. In die periode maakte ons land een snelle economische ontwikkeling door, die echter gepaard ging met sociale misstanden. Bekende voorlieden zijn:

 


Alphons Ariëns (1860-1928)

De priester Ariëns uit Enschede zette zich in voor de textielarbeiders in Twente. Hoewel oorspronkelijk voor samenwerking met protestanten, stond hij aan de wieg van de rooms-katholieke arbeidersvereniging en de RK Twentse Fabrieksarbeidersbond. Door zijn inzet raakte Nederland bekend met het verschijnsel van de katholieke vakbonden. Daarmee speelde hij een prominente rol in de emancipatie van het katholieke volksdeel.

 Henricus Poels (1868-1948)

De priester Poels was een van de eerste sociale werkers in de Limburgse mijnstreek. Hij maakte zich begin twintigste eeuw als ‘algemeen aalmoezenier van de arbeiders in Limburg’ hard voor goede werk- en woonomstandigheden voor de mijnwerkers. 


 


 


 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail