PDF PDF Print

Onderrichtende kerk

Het katholiek sociaal denken heeft haar wortels in de rooms-katholieke kerk. Zij verstaat zichzelf als levende gemeenschap die de verbinding van God en de wereld aan het licht moet brengen en versterken. De kerk spreekt zich uit over de wereld in het licht van de nabijheid van het koninkrijk van God, en wat van daaruit kan gelden als goed menselijk leven. Het kerkelijk onderricht vindt op verschillende niveaus plaats. Het bekendste en meest centrale zijn de teksten die deel uitmaken van de katholieke sociale leer, en die geschreven zijn door het leerambt: de bisschoppen en in het bijzonder de paus. Zij hebben de opdracht namens de kerk te spreken. Maar ook individuele theologen leveren hun bijdrage aan het katholiek sociaal denken, net als woordvoerders in het maatschappelijke debat.

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail