PDF PDF Print

Over ons

Algemeen
 

Het VKMO is een actief knooppunt van katholieke organisaties. Binnen dit Verband werken ruim dertig Maatschappelijke Organisaties samen om, middels hun bijdrage aan het publieke domein, het verschil te maken. Welk verschil? Bij te dragen aan een betere samenleving. Hoe? Door katholieke identiteit op eigentijdse wijze te verbinden met onze eigentijdse samenleving.

Bestuur en bureau van het VKMO wil de aangesloten lidorganisaties daarbij op inspirerende wijze helpen. Het stellen van de juiste vragen in relatie tot identiteit, katholiek sociaal denken én katholiek sociaal handelen zijn daarbij belangrijke instrumenten. Het Evangelie, de Traditie en de manier waarop beide in de praktijk gebracht kunnen worden de belangrijke inspiratiebronnen. Bestuur en bureau streven steeds naar een goed evenwicht tussen inspireren, faciliteren en initiëren. Weten wat leeft binnen maatschappelijke organisaties, onderzoeken waar behoeften en mogelijkheden liggen. En dan de schouders eronder!


Bestuur

Het Algemeen Bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten organisaties. Deze voorzitters komen twee maal per jaar bijeen in het Voorzittersoverleg. Statutair is vastgesteld dat de voorzitter van het VKMO-Katholiek Netwerk onafhankelijk moet zijn. Hij of zij is dus niet verbonden met een van de aangesloten organisaties. In november 2017 werd Patrick Fey bereid gevonden om tijdelijk het voorzitterschap van VKMO op zich te nemen.

Naast het Voorzittersoverleg kent het VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks Bestuur.

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: Patrick Fey (waarnemend voorzitter), Matthijs Boeser (penningmeester), Manon Vanderkaa, Hans Krabbendam, Kees Zevenbergen. 

 

 

 

Bureau 

  

 

René Grotenhuis, waarnemend directeur

Kitty Simons, bestuurssecretariaat

Mensen inspireren mij, in alle hoedanigheden. Hoe ze kijken, hoe ze lopen, lachen, praten en luisteren. Maar vooral ook wat hen boeit, wat de drijfveren zijn in hun leven en wat ze ten diepste willen bereiken. En hoe dat zichtbaar wordt in de wereld. Vanuit het secretariaat probeer ik mensen bij elkaar te brengen, en bijeenkomsten te faciliteren.

 

 

 

Peter de Vries, Projectmedewerker

   
 VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail