PDF PDF Print

Benoeming Carlien Geelkeren directeur bureau STM/VKMO

Mr. Carlien Geelkerken, LL.M., (40) is per 1 september 2020 benoemd tot directeur van de Stichting Thomas More (STM) en van het Verband van Katholieke Maatschappelijk Organisatie (VKMO). Geelkerken volgt drs. Jef van de Riet op, die met pensioen gaat.

Carlien Geelkerken heeft haar juridische opleiding afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Freie Universitat Berlin en is daarna gestart als docent en projectleider bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vervolgens heeft zij functies vervuld bij onder andere de Radboud Universiteit Nijmegen (onderwijsinnovatie) en de Protestantse Theologische Universiteit (projectleider permanente educatie en manager onderwijsondersteuning). Sinds 2014 is zij hoofd onderwijs van de Tilburg Law School en later van Jeroen Bosch Academy for Data Science (JADS).

Geelkerken was daarnaast actief als preses van de Classis Nijmegen (Protestantse Kerk Nijmegen) en is vele jaren actief geweest als lid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen. Verder is zij als trainer (juridische aspecten) verbonden aan de opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Carlien Geelkerken zal de komende jaren leidinggeven aan het bureau van STM en VKMO, waarbij de uitvoering van de recent vastgestelde strategische koers van beide organisaties centraal zal staan. Daartoe hoort ook de verdere inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen beide stichtingen en de verkenning van verdere samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties die actief zijn op het terrein van de vertaling van de katholieke inspiratie en spiritualiteit in wetenschap en samenleving. Juist in deze tijd van crisis groeit het besef dat er meer aandacht nodig is voor de wijze waarop wij met elkaar en onze wereld omgaan. STM en VKMO willen daaraan gezamenlijk een actieve en inhoudelijke bijdrage leveren.

De voorzitter van de Stichting Thomas More, prof. Wim Kremer, is blij met de benoeming van Carlien Geelkerken. “Met haar ervaring in het hoger onderwijs kunnen we onze strategie om meer te investeren in de opleiding van jonge mensen verder handen en voeten geven via het uitbouwen van bestaande programma’s en het ontwikkelen van nieuwe. Ook haar directe betrokkenheid bij de Protestantse kerk en haar grote interesse in de Katholieke kerk waarborgen dat de verbinding tussen levensbeschouwing en de wetenschap steeds weer wordt gezocht”.

Ook Patrick Fey, voorzitter van het VKMO-katholiek netwerk, ziet in Carlien Geelkerken de juiste persoon om het diverse en brede netwerk van katholieke maatschappelijke organisaties verder inhoudelijk te versterken en daarbij ook gebruik te maken van de intensievere samenwerking met de STM. “VKMO kent een aantal zeer gewaardeerde activiteiten en het is goed daar nog eens met een frisse blik naar te kijken en daarbij de behoeften van de lid-organisaties in het oog te houden”.

 

What do you want to do ?
New mail

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail