PDF PDF Print

Poelspenning voor Matthijs Boeser

Op woensdag 17 april jl. werd Matthijs Boeser onderscheiden met de Poelspenning voor Katholiek Sociaal Handelen. Dit gebeurde tijdens de vergadering van het Voorzittersoverleg van VKMO in het Stadsklooster San Damiano te ’s-Hertogenbosch.

De poelspenning werd uitgereikt door Patrick Fey, voorzitter VKMO, bij gelegenheid van het afscheid van Matthijs Boeser als penningmeester van VKMO-Katholiek Netwerk.

Matthijs Boeser heeft ruim zeven jaar een grote bijdrage geleverd aan het VKMO. Het bureau en bestuur VKMO hebben veel waardering voor zijn werk als penningmeester, dat hij pro bono verrichte, en waarmee hij het verband werkelijk verder heeft gebracht.

Het Katholiek Sociaal Denken is voor Matthijs van grote betekenis en hij hecht er zeer aan dat dit ook in de praktijk in Katholieke Sociaal Handelen wordt omgezet. Dat motiveerde hem voor zijn inzet als VKMO-bestuurslid. Bovendien geeft hij er steeds weer blijk van dit denken zelf ook om te zetten in handelen. Dat was merkbaar in zijn werk voor VKMO en zal ook zichtbaar zijn in zijn inzet voor andere organisaties.

De Poelspenning

Het Katholiek Sociaal Denken vormt het theoretisch fundament voor het werk van het VKMO. Maar die theorie vraag om praktische toepassing. En dat is waar de bij het VKMO aangesloten organisaties elke dag werk van maken: Katholiek Sociaal Handelen. Om voorbeelden van dit handelen te belichten, stelde het bestuur van het VKMO in 20212 de Poelspenning in. De prijs is vernoemd naar Henri Poels (1868 -1948). Deze Limburgse pionier van het katholiek sociaal handelen was een voorvechter van de ‘sociale kwestie’. Samen met grootheden als Schaepman en Nolens wijdde hij zich aan de verbetering, ontwikkeling en verheffing van de arbeidersstand.

Eerbetoon

Voor ontwerp en de uitvoering van de bronzen Poelspenning tekent Broeder Leo Disch van de Abdij St. Benedictusberg te Vaals. Zijn herkenbaar vakmanschap zorgt voor een passend eerbetoon aan de naamgever van de penning en de ontvangers ervan.

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail