PDF PDF Print

Bestuur

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk (Voorzittersoverleg) wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten organisaties. Deze voorzitters komen twee maal per jaar bijeen in het Voorzittersoverleg. Statutair is vastgesteld dat de voorzitter van het VKMO-Katholiek Netwerk onafhankelijk moet zijn. Hij of zij is dus niet verbonden met een van de aangesloten organisaties.

Op 1 oktober 2020 werd Mr. Marianne van der Sloot benoemd als voorzitter van VKMO-Katholiek Netwerk. 

Marianne van der Sloot komt uit 's-Hertogenbosch. Zij was namens het CDA lid van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en daarvoor lid van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch en Nijmegen. Daarnaast was zij voorzitter van de ledenvereniging van de KRO. 

Samen met Carlien Geelkerken die per 1 september benoemd werd als directeur VKMO-Katholiek Netwerk zal zij op energieke wijze leiding geven aan het breedgeschakeerde netwerk van katholieke maatschappelijke organisaties.


Naast het Algemeen Bestuur kent het VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks Bestuur.

 

Marianne van der Sloot

De overige leden van het Dagelijks Bestuur zijn:

 

 

 Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten, bestuurslid van CNV Collectief

  

 

 


Leo Looman, Instituten & Charitas Banker at ABNAMRO Mees Pierson, penningmeester

 

  

 

 

Hans Krabbendam, directeur Katholiek Documentatie Centrum 

  

 Kees Zevenbergen, algemeen directeur Cordaid;

 

 

 


René Grotenhuis, vice voorzitter VKMO-Katholiek Netwerk

 

 

 

 

 

What do you want to do ?
New mail

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail