PDF PDF Print

Bestuur

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten organisaties. Deze voorzitters komen twee maal per jaar bijeen in het Voorzittersoverleg. Statutair is vastgesteld dat de voorzitter van het VKMO-Katholiek Netwerk onafhankelijk moet zijn. Hij of zij is dus niet verbonden met een van de aangesloten organisaties. Op 30 september 2011 is de heer P.G.A.M. Hemels tot onafhankelijk voorzitter gekozen.

Naast het Voorzittersoverleg kent het VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks Bestuur.

 

Op 30 september 2011 is Pieter Hemels tot onafhankelijk voorzitter gekozen.

 


De overige leden van het Dagelijks Bestuur zijn:

 

 

Jef van de Riet secretaris van het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen; 

Matthijs Boeser RA, penningmeester;

 

 

 

 


Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO;

 

 

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten, bestuurslid van CNV Collectief;Kees Zevenbergen, algemeen directeur Cordaid;

 

VKMO - Katholiek Netwerk | Walpoort 12 | 5211 DK | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail