PDF PDF Print

Bestuur

Bestuur

Het Algemeen Bestuur van VKMO-Katholiek Netwerk wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten organisaties. Deze voorzitters komen twee maal per jaar bijeen in het Voorzittersoverleg. Statutair is vastgesteld dat de voorzitter van het VKMO-Katholiek Netwerk onafhankelijk moet zijn. Hij of zij is dus niet verbonden met een van de aangesloten organisaties.

Op 3 oktober 2019 werd Patrick Fey benoemd als voorzitter van VKMO-Katholiek Netwerk.


Naast het Algemeen Bestuur kent het VKMO-Katholiek Netwerk een Dagelijks Bestuur.

 

 

 Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid en Publieke Diensten, bestuurslid van CNV Collectief;

 

De overige leden van het Dagelijks Bestuur zijn:

Leo Looman, Instituten & Charitas Banker at ABNAMRO Mees Pierson, penningmeester

 

 

 

 

 


Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO;

 

 

 

 

 

Hans Krabbendam, directeur Katholiek Documentatie Centrum

 

 

 

 

 

 

Kees Zevenbergen, algemeen directeur Cordaid;

René Grotenhuis, vice voorzitter VKMO-Katholiek Netwerk

 

 

 

 

 

 

 

 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail