PDF PDF Print

Algemeen

Algemeen
 

Het VKMO is een actief knooppunt van katholieke organisaties. Binnen dit Verband werken ruim dertig Maatschappelijke Organisaties samen om, middels hun bijdrage aan het publieke domein, het verschil te maken. Welk verschil? Bij te dragen aan een betere samenleving. Hoe? Door katholieke identiteit op eigentijdse wijze te verbinden met onze eigentijdse samenleving.

Bestuur en bureau van het VKMO wil de aangesloten lidorganisaties daarbij op inspirerende wijze helpen. Het stellen van de juiste vragen in relatie tot identiteit, katholiek sociaal denken én katholiek sociaal handelen zijn daarbij belangrijke instrumenten. Het Evangelie, de Traditie en de manier waarop beide in de praktijk gebracht kunnen worden de belangrijke inspiratiebronnen. Bestuur en bureau streven steeds naar een goed evenwicht tussen inspireren, faciliteren en initiëren. Weten wat leeft binnen maatschappelijke organisaties, onderzoeken waar behoeften en mogelijkheden liggen. En dan de schouders eronder!

 

ANBI 

VKMO is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ons werk zijn wij helemaal afhankelijk van de jaarbijdragen van de aangesloten organisaties en donaties en schenkingen van betrokken particulieren en organisaties. Als u ons netwerk kunt steunen is uw bijdrage zeer welkom! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL87 TRIO 0254 7423 94 t.n.v. Stichting VKMOkatholieknetwerk

 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail