PDF PDF Print

BureauBureau

 Jef van de Riet, Directeur       

Per 1 september 2019 wordt drs. Jef van de Riet directeur van VKMO-Katholiek Netwerk. Jef van de Riet, die verbonden is en blijft aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zal deze functie tijdelijk gaan vervullen. Hij krijgt daarbij als bijzondere opdracht om het proces van vergaande samenwerking tussen VKMO-Katholiek Netwerk en Stichting Thomas More, dat in het afgelopen jaar is ingezet, verder vorm te geven. Van de Riet volgt als directeur van beide organisaties Peter Broeders op, die de functie van directeur Kerk in Nood in Nederland heeft aanvaard. Jef van de Riet was vele jaren secretaris van het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, een functie die hij combineerde met de positie van directeur van Radboud Services (centrale ondersteunende diensten van de Universiteit). Hij kent zowel Stichting Thomas More als VKMO-Katholiek Netwerk van binnenuit. VKMO-Katholiek Netwerk is, zoals bekend, het verband van maatschappelijke organisaties die zich met de katholieke traditie verbonden voelen en zich door het christelijke sociaal denken laten inspireren. Stichting Thomas More richt zich vanuit die traditie vooral op de wetenschappelijke wereld en biedt verdiepende programma’s voor studenten. Inspiratie en conversatie zijn begrippen die deze organisaties verbinden. 

                                                                                                                                               

 

 

Kitty Simons, bestuurssecretariaat 

Mensen inspireren mij, in alle hoedanigheden. Hoe ze kijken, hoe ze lopen, lachen, praten en luisteren. Maar vooral ook wat hen boeit, wat de drijfveren zijn in hun leven en wat ze ten diepste willen bereiken. En hoe dat zichtbaar wordt in de wereld. Vanuit het secretariaat probeer ik mensen bij elkaar te brengen, en bijeenkomsten te faciliteren.

Peter de Vries, projectmedewerker

 

 

 

 

 

 

 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail