PDF PDF Print

BureauBureau

Pieter Kohnen, directeur
 

‘Identiteit kun je niet bezitten. Wil identiteit de dynamiek van het bestaan uitdrukken, dan zal die identiteit steeds opnieuw vorm moeten krijgen. Evenmin als de Traditie is identiteit een statisch gegeven. Maatschappelijke organisaties die hun identiteit verbonden weten met de katholieke Traditie hebben zich in 1985 verenigd in het Verband Katholieke Maatschappelijke Organisaties. Samen vormen zij een netwerk waarbinnen zij elkaar willen helpen om hun identiteit op een accurate en relevante manier vorm te geven en uit te drukken. Het bureau van het VKMO ontwikkelt programma’s om hen daarbij te inspireren en te faciliteren. En dan blijkt iets ‘vaags’ als identiteit opeens zeer concrete vormen te kunnen aannemen.’

 Thijs Caspers, beleids- en identiteitsmedewerker
 

'Het interessantst vind ik plaatsen waar doen en denken samenkomen. Wat beweegt mensen? Waar ligt hun inspiratie en gedrevenheid? Graag denk ik mee over identiteit en beleid. En waar nodig draag ik inzichten en perspectieven aan. Het katholiek sociaal denken biedt volgens mij veel aanknopingspunten die mensen en organisaties kunnen ondersteunen in het versterken en verhelderen van hun identiteit. Gedachten hierover zijn te vinden in het boek 'Proeven van goed samenleven'.  

 

 

Kitty Simons, secretaresse

Mensen inspireren mij, in alle hoedanigheden. Hoe ze kijken, hoe ze lopen, lachen, praten en luisteren. Maar vooral ook wat hen boeit, wat hun drijfveren zijn in hun leven en wat ze ten diepste willen bereiken. En hoe dat zichtbaar wordt in de wereld. Vanuit het secretariaat probeer ik mensen bij elkaar te brengen, en bijeenkomsten te faciliteren.

Peter de Vries, projectmedewerker

 

 

 

 

René Grotenhuis, interim directeur

 

 

 

 

VKMO - Katholiek Netwerk | Walpoort 12 | 5211 DK | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail