PDF PDF Print

BureauBureau

 

 

Carlien Geelkerken, Directeur 

 

Per 1 september 2020 is Carlien Geelkerken benoemd als directeur VKMO. Zij heeft haar juridische opleiding afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Freie Universitat Berlin en is daarna gestart als docent en projectleider bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vervolgens heeft zij functies vervuld bij onder andere de Radboud Universiteit Nijmegen (onderwijsinnovatie) en de Protestantse Theologische Universiteit (projectleider permanente educatie en manager onderwijsondersteuning). Sinds 2014 is zij hoofd onderwijs van de Tilburg Law School en later van Jeroen Bosch Academy for Data Science (JADS).

Geelkerken was daarnaast actief als preses van de Classis Nijmegen (Protestantse Kerk Nijmegen) en is vele jaren actief geweest als lid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijmegen. Verder is zij als trainer (juridische aspecten) verbonden aan de opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Carlien Geelkerken zal de komende jaren leidinggeven aan het bureau van STM en VKMO, waarbij de uitvoering van de recent vastgestelde strategische koers van beide organisaties centraal zal staan. Daartoe hoort ook de verdere inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen beide stichtingen en de verkenning van verdere samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties die actief zijn op het terrein van de vertaling van de katholieke inspiratie en spiritualiteit in wetenschap en samenleving. Juist in deze tijd van crisis groeit het besef dat er meer aandacht nodig is voor de wijze waarop wij met elkaar en onze wereld omgaan. STM en VKMO willen daaraan gezamenlijk een actieve en inhoudelijke bijdrage leveren.

 

 

                                                                                                                                               

 

 

Kitty Simons, bestuurssecretariaat 

Mensen inspireren mij, in alle hoedanigheden. Hoe ze kijken, hoe ze lopen, lachen, praten en luisteren. Maar vooral ook wat hen boeit, wat de drijfveren zijn in hun leven en wat ze ten diepste willen bereiken. En hoe dat zichtbaar wordt in de wereld. Vanuit het secretariaat probeer ik mensen bij elkaar te brengen, en bijeenkomsten te faciliteren.

Peter de Vries, projectmedewerker

 

 

 

 

 

 

 

What do you want to do ?
New mail

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail