PDF PDF Print

Vacature Jongeren & Missie

 

VACATURE SECRETARIS voor het BESTUUR van STICHTING JONGEREN & MISSIE

 

Jongeren & Missie stelt zich ten doel om jonge mensen te inspireren om zich in te zetten voor een betere, rechtvaardiger en meer humane wereld, vanuit een visie die geïnspireerd is door een traditie van religieuzen.

Jongeren & Missie bestaat sinds 1988 en is sinds die tijd uitgegroeid tot een belangrijke partner op het gebied van internationale samenwerking. Sinds 2010 vinden de activiteiten van Jongeren & Missie plaats door middel van het initiatief DARE2GO en aan de hand van het SBOS-programma ‘Inspireren, motiveren en activeren tot internationale solidariteit’

 

Inmiddels heeft Jongeren & Missie l DAR2GO zo’n honderd samenwerkingsrelaties met projecten in Afrika, Azië en Latijns Amerika opgebouwd waar jongeren tussen de 18 en 30 jaar meeleven bij- en meewerken aan projecten bij het realiseren van millenniumdoelen en bij het opkomen voor mensenrechten. Daarnaast biedt Jongeren & Missie l DARE2GO ondersteuning bij bemiddeling en begeleiding van studenten die een deel van hun studie in het buitenland willen volgen.

Jongeren & Missie bereikt haar doel met de volgende activiteiten:

 

 • Werving, selectie en bemiddeling van jongeren tussen de 18 en 30 jaar ten behoeve van internationale samenwerking met projectpartners van Jongeren& Missie l DARE2GO in Afrika, Azië, en Latijns Amerika;
 • Training & coaching van jongeren ter voorbereiding van meeleven bij- en meewerken aan projecten of buitenlandstage.
 • Training tot change agent na het verblijf in het buitenland ten behoeve van draagvlak verbredende activiteiten om groepen en organisaties in Nederland te inspireren voor internationale solidariteit
 • Faciliteren van activiteiten die door jongeren, scholen, Nederlandse partners en vriendenstichtingen ten behoeve van de buitenlandse projecten ontwikkeld worden.

 

Omdat de huidige secretaris per 31 december 2013 aftreedt, komt de functie van secretaris per 1 januari 2014 vacant en is het bestuur op zoek naar belangstellenden voor deze functie.

 

De secretaris:

 

 • Heeft affiniteit met de visie en doelstelling van Stichting Jongeren & Missie l DARE2GO;
 • Heeft actuele kennis, inzicht en ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in de hedendaagse context;
 • Is ervaren in het besturen van non profit organisaties;
 • Is in collegiaal verband in staat om maatschappelijke trends te signaleren en strategische samenwerkingsverbanden te onderzoeken om het bestaansrecht van de Stichting Jongeren en Missie te verstevigen;
 • Heeft kennis en inzicht met betrekking tot intercultureel leren in het voortgezet- of hoger onderwijs;
 • Vervult de functie van vice- voorzitter bij afwezigheid van de voorzitter.

 

Het Bestuur:

 • is collectief verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en is belast met het (financieel) beheer van Stichting Jongeren & Missie l Dare2Go.
 • opereert als een collegiaal bestuur; de taken van de bestuursleden worden in overleg vastgesteld.
 • bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste zeven personen en kent de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en leden, waaronder een vertegenwoordiging van religieuze congregaties en ordes;.
 • vergadert 6 x per jaar.

 

Het betreft een onbezoldigde functie. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Mevr. Dr. J.W. Kersten, voorzitter Bestuur Stichting Jongeren en Missie T 06 22 52 24 75.

 

Bent u geïnteresseerd om deze boeiende functie te vervullen, dan kunt u uw sollicitatie sturen naar bestuursjm@dare2go.nl ter attentie van: voorzitter SJM

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail