PDF PDF Print

8 juni: Het vernuft van de arts

Op zaterdag 8 juni organiseert de Wijsgerige Afdeling van het Thijmgenootschap een studiemiddag over de bekroonde masterscriptie van Lorenz Boeckhorst, getiteld: Het vernuft van de arts. In zijn scriptie gaat Boeckhorst in discussie met dominante opvattingen in de hedendaag­se verwetenschappelijkte gezondheidszorg (evidence based medicine). Deze dominante opvattingen benadrukken een vorm van objectiviteit en rationaliteit die is ontleend aan de context van rechtvaardiging van kennis. Dergelijke opvattingen doen geen recht aan het vernuft dat een arts – en in feite ieder weldenkend mens – nodig heeft om in verwarrende, door onwetendheid en onbegrip gekenmerkte situaties een goed idee te kunnen krijgen van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Op een boeiende manier onderzoekt Boeckhorst deze niet in algemene regels te vatten aspecten van het diagnostisch ontdek–kingsproces van de arts.

 Na een inleiding waarin Lorenz Boeckhorst zijn scriptie presenteert, geeft Marianne Boenink een co-referaat waarin ze een reactie geeft op de ideeën die in de scriptie naar voren worden gebracht. Daarna is er gelegenheid voor discussie met de aanwezigen.

Lorenz Boeckhorst studeerde biologie en wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf september 2012 is hij werkzaam als promovendus binnen het domein van de ethiek van medische technologie aan het UMC St. Radboud.

Marianne Boenink is universitair docent bij het Departement van Filosofie aan de Universiteit van Twente. Zij is gespecialiseerd in de filosofie en ethiek van biomedische technologie. Een van haar onderzoeksthema’s betrft de ethiek van diagnose, screening en preventie.

Deelnemers ontvangen op aanvraag een digitale versie van de scriptie van Lorenz Boeckhorst.

Tijd: Zaterdag 8 juni 2013, aanvang 14.00 uur (zaal open 13.30 uur), einde ± 16.30 uur.
Plaats: Kolpinghuis, Smetiusstraat 1 te Nijmegen (vanaf station te voet bereikbaar)
Aanmelding: Gaarne aanmelden bij de secretaris: a.m.goossens@xs4all.nl.

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail