PDF PDF Print

15 - 18 oktober: Bezinnen op Barmhartigheid

De Beweging van Barmhartigheid organiseert dit najaar de 4 daagse retraite 'Bezinnen op Barmhar-tigheid'. Deze dagen vinden plaats van dinsdag 15 oktober (11.00 u) tot vrijdag 18 oktober 2013 (14.00 u) bij de leefgemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk en zijn onder begeleiding van Dorine Sweere en Tonja Mos.
De Gemeenschap De Hooge Berkt is een leefgemeenschap van ruim honderd personen. De leken-gemeenschap is ontstaan uit gastvrijheid. De kerkelijke achtergrond van de leden verschilt. Het dag-ritme wordt bepaald door een ochtend- en een avonddienst en door gezamenlijke maaltijden.
Wij zijn hier van harte welkom om ons vier dagen te bezinnen op barmhartigheid, met ontmoeting en gesprek, met vrije wandelingen en met stilte en rust.
Met een groep van 10 à 12 personen komen we bijeen, nadenkend over onze ervaringen met mede-dogen, in de mooie natuur, in groepsbijeenkomsten en individueel in onszelf, in een ontspannen sfeer en op het dagritme van de gemeenschap van De Hooge Berkt.
Het dagprogramma is als volgt: in de ochtend en de avond zijn we als groep bij elkaar en bezinnen we ons op barmhartigheid door middel van gesprek en verschillende werkvormen. 's Middags is er ruimte voor eigen invulling, waarbij u een kortere of langere wandeling met elkaar of alleen kunt ma-ken. Over de dag verdeeld zijn er diensten van De Hooge Berkt; u bent uiteraard vrij om daar aan deel te nemen. De maaltijden gebruiken we samen met de mensen van de leefgemeenschap.
Meer informatie: bel 030 2731102 of mail naar d_sweere@hotmail.com.
Opgave: vóór 1 augustus, via het secretariaat van de Beweging: secretariaat@barmhartigheid.nl of 073- 6577044.
De Kosten: € 250, graag (na onze bevestiging) overmaken naar INGbanknummer 9148656 (IBAN NL44INGB0009148656 BIC: INGBNL2A), ten name van de Beweging van Barmhartigheid, Vught ovv van 'bezinnen op Barmhartigheid 2013'.

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail