PDF PDF Print

4 juni: Het Goede Leren: Leraarschap als normatieve professie

Ter gelegenheid van de instelling van het lectoraat 'Normatieve professionalisering' aan Hogeschool Utrecht en de leerstoel 'Didactiek van levensbeschouwelijke vorming', aan de Universiteit Utrecht en zijn benoeming als lector en hoogleraar houdt prof. dr. Cok Bakker zijn oratie/openbare les.

 Prof. dr. Cok Bakker is theoloog (1988) en onderwijskundige (1991). Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing in brede zin, zoals die zich manifesteert op meso-niveau van het maatschappelijk middenveld en instituties, zoals bijvoorbeeld in vraagstukken over de identiteit van scholen en het vak godsdienst/levensbeschouwing, en op het micro-niveau van de professionele en levensbeschouwelijke biografie van leerkrachten.


DATUM & LOCATIE OPENBARE LES

Datum:

 

dinsdag 4 juni 2013

Tijd:

 

16:15 – 17:15 uur

Locatie:

 

Universiteit Utrecht, aula van het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Routebeschrijving

 

Na afloop van de oratie/openbare les is er een receptie in de Senaatszaal van het Academiegebouw.

 

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE
De oratie/openbare les is een openbare plechtigheid. Het is mogelijk om alleen de oratie/openbare les bij te wonen, zonder vooraf deel te nemen aan het symposium. Aanmelding is dan niet nodig. Voor deelname aan het symposium kunt u zich vóór 28 mei aanmelden via het aanmeldformulier. Voor meer informatie over het symposium kunt u contact opnemen met Hartger Wassink 06 149 681 56 of hartger.wassink@hu.nl.
Voor meer informatie over de openbare les kunt u contact opnemen met Terese ter Burg (088) 481 85 76/ 06 426 055 21 of inauguratiecokbakker@hu.nl.

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail