PDF PDF Print

23 mei: Martin Luther King Lezing - A single garment of destiny

De 5e jaarlijkse Martin Luther King lezing zal op 23 mei a.s. worden verzorgd door Prof. Dr. Mary King. Verdere gasten o.m. Monique Samuel en Mpho Tutu (o.v.)
Mary King is hoogleraar Vredes- en conflictvraagstukken aan de Universiteit van Vrede, verbon-den aan de Verenigde Naties en is als zodanig een vooraanstaand deskundigen op het gebied van geweldloos verzet. Haar bijdrage aan de Martin Luther King lezing is getiteld “A Single Gar-ment of Destiny”: Martin Luther King Jr and Our World. Mary King is eveneens verbonden aan de Amerikaanse Universiteit voor de Internationale Dienst in Washington D.C. en het Rothermere American Institute van de Universiteit van Oxford. In de Burgerrechten-beweging in de V.S. werkte ze samen met Martin Luther King jr (geen familie). Later won ze de 'Robert Kennedy Memorial Book Award' voor 'Freedom Song: A Personal Story of the 1960s Civil Rights Movement', over vier jaren werken binnen de studentenvleugel van de Civil Rights Movement.
Martin Luther King lezing 23 mei
Tijd : 20.00u
Plaats : De Boskant, Korte Koediefstraat 25 Den Haag
Toegang : € 7,- tijdig aanmelden
Meer informatie: www.deboskant.nl

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail