PDF PDF Print

PoelsPenning voor Dick WijtePoelsPenning voor Dick Wijte

23 jaar penningmeester VKMO – Katholiek Netwerk

 

’s-Hertogenbosch - 12 april 2013 - Tijdens het halfjaarlijkse VKMO-Voorzittersoverleg is Dick Wijte (1947) onderscheiden met de Poelspenning voor Katholiek Sociaal Handelen. Wijte, onder andere actief als voorzitter van de Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO) en voor de Nederlandse Katholieke SchoolRaad (NKSR), stopt na 23 jaar als penningmeester van het VKMO. Bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid is hem door de voltallige vergadering de Poelspenning toegekend. Tijdens de lofrede stond VKMO-voorzitter Pieter Hemels stil bij de wijze waarop Dick Wijte zijn (vrijwillige) werk voor het katholiek middenveld verricht: trouw, humaan en humorvol.

 

Het VKMO – Katholiek Netwerk

Het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) bestaat 25 jaar. Het is een actief knooppunt van katholieke organisaties. Deze stichting stelt zich ten doel de katholieke identiteit te verbinden met de eigentijdse samenleving. Het evangelie, de traditie en de wijze waarop die in de praktijk gebracht worden zijn hierbij belangrijke inspiratiebronnen.

 

De Poelspenning

Het Katholiek Sociaal Denken vormt het theoretisch fundament voor het werk van het VKMO. Maar die theorie vraagt om praktische toepassing. En dat is waar de 34 bij het VKMO aangesloten organisaties iedere dag werk van maken: Katholiek Sociaal Handelen. Om voorbeelden van dit handelen te belichten, stelde het bestuur van het VKMO in 2012 de Poelspenning in. De prijs is vernoemd naar Henri Poels (1868 – 1948). Deze Limburgse pionier van het katholiek sociaal handelen was een voorvechter van de ‘sociale kwestie’. Samen met grootheden als Schaepman en Nolens wijdde hij zich aan de verbetering, ontwikkeling en verheffing van de arbeidersstand. De zorg voor het welzijn kwam tot uiting in betere huisvesting, gezonde voeding en de oprichting van ziekenfondsen.

 

Eerbetoon

Voor ontwerp en de uitvoering van de bronzen Poelspenning tekent Broeder Leo Disch van de Abdij St.Benedictusberg te Vaals. Zijn herkenbaar vakmanschap zorgt voor een passend eerbetoon aan de naamgever van de penning en de ontvangers ervan.VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail