PDF PDF Print

Nog radicaler dan Marx?

Terwijl Karl Marx terugkeerde in de Nederlandse politieke verhoudingen, kijkt volgens een documentaire van de BBC de Britse Labour partij naar een nieuwe bron van inspiratie: de Katholiek Sociale Leer.

 

De Katholiek Sociale Leer staat in een denktraditie die terug te voeren is op Aristoteles.  Toch zijn voorstanders ervan overtuigd dat het als geen andere ons doorgeslagen kapitalistische systeem een kritische spiegel kan voorhouden. Laverend tussen kapitaal versus arbeid, vrije markt tegenover verzorgingsstaat, publiek tegenover privé, richt de leer zich om een hervorming van het sociale- en politieke landschap om menselijke waardigheid en deugden weer in het centrum te plaatsen. Correspondent Matthew Taylor, voormalig beleidsadviseur van New Labour, onderzoekt deze traditie en vraagt zich af hoe het ons zou kunnen helpen om de creditcrisis te overwinnen.

 

Het is opvallend hoe snel deze traditie nu Londense denktanks van Links en Rechts beïnvloedt. Iedere week is er wel ergens een debat, seminar, lezing of discussie om tegemoet te komen aan de groeiende belangstelling. Zakenmensen, academici en vertegenwoordigers uit alle politieke stromingen nemen deel, op zoek naar een ethisch alternatief voor onze tijd.

 

Maar waar gaat het dan over? Wat bieden kernbegrippen als ‘solidariteit’, ‘subsidiariteit’ en ‘het algemeen welzijn’ aan Linkse politici? Wat vinden ze hier dat ze ergens anders niet kunnen vinden? Zowel Jon Crudas (hoofd beleid van Labour) als, lid van het Britse Hogerhuis, Maurice Glasman, vinden hun inspiratie in de sociale leer. Aan de rechterkant is het vooral professor Philip Booth van het Institute for Economic Affairs, die zich hier volledig op richt. Is het een politieke hype? En hoe gaan vergaat het deze enthousiastelingen als ze geconfronteerd worden met de moeilijkere vragen rondom abortus en euthanasie?

 

 Luister naar de documentaire (30 minuten)

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail