PDF PDF Print

PoelsPenning voor CNV Onderwijs en Adveniat Geloofseducatie

PoelsPenning voor CNV Onderwijs en Adveniat Geloofseducatie

 

Tijdens het jaarlijkse VKMO-Allerheiligenberaad werd voor de eerste maal de Poelspenning uitgereikt. Twee prijswinnaars werden in de schijnwerpers geplaatst: CNV Onderwijs en Adveniat Geloofseducatie.

 

Prijs om het handelen zichtbaarder te maken

Het Katholiek Sociaal Denken vormt het theoretisch fundament voor het werk van het VKMO – Katholiek Netwerk. Maar die theorie vraagt, roept, om in de praktijk gebracht te worden. En dat is waar de aangesloten organisaties iedere dag weer werk van maken: Katholiek Sociaal Handelen. Om opmerkelijke voorbeelden van dit handelen niet onopgemerkt te laten, stelde het bestuur van het VKMO een prijs in: de Poelspenning. Vernoemd naar de pionier van het katholiek sociaal handelen: Henri Poels (1868 – 1948). Deze hoofdaalmoezenier van de arbeid in Limburg was een echte voorvechter in wat de ‘sociale kwestie’ genoemd wordt. Samen met grootheden als Schaepman en Nolens wijdde hij zich aan de zedelijke verbetering, de godsdienstige ontwikkeling en de maatschappelijke verheffing van de arbeidersstand. De zorg voor het stoffelijk welzijn kwam vooral tot uiting in betere huisvesting, gezonde voeding en de oprichting van ziekenfondsen.

 

De winnaars

Samen met Adveniat Geloofseducatie ontwikkelde CNV Onderwijs de website www.venstersopkatholiekgeloven.nl. Deze website maakt zichtbaar wat en hoe katholieken geloven. De website maakt een onderscheid in zeven categorieën waarin basale thema’s worden ontsloten. Kort ter illustratie: Categorie 1: Waarin katholieken geloven (o.a. vensters Jezus Christus, God: Vader en Schepper, de heilige Geest). Categorie 3: Katholieken en hun geloofsgemeenschap (o.a. vensters apostelen, kerk, paus, doop, etc.). De site richt zich op docenten die werkzaam zijn in het katholiek onderwijs. De toegankelijke vensters ontsluiten de bronnen van het katholiek geloof en kunnen zo het onderwijs kennisinhoudelijk ondersteunen.

 

Een belangrijke reden om deze beide organisaties de eerste Poelspenning uit te reiken is hun samenwerking. Het is deze samenwerking die ten voorbeeld gesteld wordt. Als katholieke organisaties elkaar in de toekomst beter weten te vinden om gezamenlijk achter een project te gaan staan, zullen er nog vele mooie projecten gerealiseerd worden. We staan immers samen voor dezelfde zaak en dat bindt ons niet alleen gevoelsmatig maar ook heel praktisch.

 

Achtergrond penning

Het ontwerp en de uitvoering van de bronzen Poelspenning is in opdracht gegeven aan Broeder Leo Disch van de Abdij St.Benedictusberg te Vaals. Zijn herkenbaar vakmanschap zorgt voor een passend eerbetoon aan zowel de naamgever van de penning als de organisaties die ermee onderscheiden worden.

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail