PDF PDF Print

Bergrede 2012

In onze cultuur behoort de Bergrede tot de klassieken. Er zijn uit dit bijbelgedeelte zeker zo’n twintig spreekwoorden gevormd, die de ontkerkelijking royaal hebben overleefd. Het zijn woorden van  verlangen en ergernis, de Bergrede blijft inspireren. Troost in dagen van ontroostbaar verdriet. Hoop in tijden van verwarring. Als kerk op de berg in Amersfoort wil de Bergkerk bij de bergrede in de leer.  Is het ook mogelijk een hedendaagse bergrede te schrijven en uit te spreken? 

De Amerstfoorste bergrede 2012 wordt uitgesproken door Erik Borgman, onlangs verkozen tot  ‘Nederlands meest spraakmakende theoloog’.  Borgman ziet zichzelf als een ‘publiek theoloog’ en publiceerde over het publieke belang van religie en christendom. Als lekendominicaan maakt hij deel uit van wat historisch gezien een bedelorde is. Dominicanen leven van wat zij van anderen ontvangen hebben. Dat is een punt dat Borgman graag naar voren brengt: mensen zijn aangewezen op elkaar en, zegt hij, gelukkig beseffen de meeste mensen dat ook. In 2008 schaarde het weekblad Vrij Nederland hem onder de twaalf scherpzinnigste denkers van Nederland. 

Bestel het boekje met de rede 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail