PDF PDF Print

Colloquium: Samenleving op zoek naar religie? (2012)

Publieksdebat

Maatschappelijke vragen waarbij religie in het spel is, raken in de samenleving een gevoelige snaar. In dit publieksdebat gaan Sophie van Bijsterveld en Pieter van Os op zoek naar de diepere lagen van de discussies over religie en samenleving. Niet de antwoorden op de controversen staan centraal, maar de duiding die wij kunnen geven aan deze discussies  en de betekenis daarvan voor de handelwijze van identiteitsgedreven maatschappelijke organisaties.

Hoe concreter de kwestie, hoe groter vaak de beroering. Controversen die volop het nieuws halen zijn zo uiteenlopend als de reikwijdte van de vrije meningsuiting, de positie van vrouwen in de SGP,  ritueel slachten volgens joodse en islamitische tradities, de brede seksuele moraal  van orthodoxe gelovigen,  keuzes rond het begin en het einde van het leven tot of de rol van zogenoemde Faith Based organisaties in de uitvoering van het overheidsbeleid.  Waar ambtenaren van de overheid in het spel zijn, zijn de reacties vaak nog heftiger: leraren in de openbare school die religieuze kledingstukken of symbolen dragen of ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren een homohuwelijk te voltrekken.   Nieuw zijn die kwesties niet. Waarom verhitten zij juist de laatste jaren de gemoederen zo? Wat zit daar achter?

Download hier het verslag van de bijeenkomst

Bezoek hier de uitgebreide website over de bijeenkomst

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail