PDF PDF Print

Het visioen van Unie NKV, door Marie-Louise van Wijk-van de Ven

 

De lijn van vrouwen

Door Marie-Louise van Wijk-van de Ven, voorzitter van de Internationale Commissie van de Unie NKV

www.unienkv.nl

 

De lijn van vrouwen is een brede lijn, geen smal pad, niet beperkt tot één enkel terrein. De activiteiten van vrouwen bestrijken immers alle (levens-)terreinen.

 

De lijn van vrouwen is een soms wat kronkelige lijn. Niet omdat vrouwen niet graag rechtstreeks op hun doel afstevenen, maar omdat men in de maatschappij, en dus ook in de kerk, dikwijls niet open staat voor en barrières opwerpt tegen datgene wat vrouwen inbrengen.

 

De lijn van vrouwen stokt soms even. Op punten waar ook andere lijnen uitkomen houden vrouwen stil, maken een uitnodigend gebaar naar degenen die misschien nog aarzelen, trekken dan weer op – gezamenlijk en in solidariteit.

 

De lijn van vrouwen is een doorgaande lijn. Vanuit de kracht van hetgeen hun voormoeders hebben bereikt, houden vrouwen hun uiteindelijke doel goed voor ogen. Indien nodig houden zij anderen daarbij soms aan het lijntje, gaan dan weer verder, vastberaden, niet gehaast – andante.

 

De lijn van vrouwen is een opgaande lijn. Vrouwen laten zich niet makkelijk uit het veld slaan, zij blijven hopen op en werken aan een betere wereld en een goed leven voor allen, voor het bonum commune.

 

In de visie van de Unie NKV zou de lijn van vrouwen moeten uitwaaieren in een breed en veelkleurig palet. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat op alle niveaus een actief genderbeleid wordt gevoerd. Dat betekent: het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging en deelname van vrouwen en mannen op alle terreinen en op alle niveaus – de politiek, het bedrijfsleven, de wereld van de wetenschap, de (mantel-)zorg enz. Weliswaar zijn wat dat betreft, ook internationaal, allerlei wetten aangenomen en afspraken gemaakt, deze worden in de praktijk echter vaak niet uitgevoerd en/of weer ter discussie gesteld. Daarmee wordt vooruitgang geblokkeerd.

 

Samen met partners in het maatschappelijk middenveld wil de Unie NKV zich inzetten voor een wereld, een ‘land waar vrouwen (én mannen) willen wonen’, waar allen, in de meest letterlijke zin van het woord, tot hun recht komen. Uiteindelijk is dat de opdracht die ons vanuit het katholiek sociaal denken wordt aangereikt.


VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail