PDF PDF Print

Het visioen van Adveniat Geloofseducatie, door Monique WalraveUw Rijk kome…

Door Monique Walrave, voorzitter Raad van Commissarissen Adveniat Geloofseducatie

www.adveniat.nl

 

Hoe draag je een twintig eeuwen oude katholieke traditie over? In deze tijd van onzekerheid is het goed om een visie te hebben over de toekomst in het gebied waarin uitgever Adveniat actief is: geloofseducatie. Heeft het nog zin om kinderen, jongeren en volwassenen verder op weg te helpen in hun geloofsbeleving of is het verloren moeite? Zingeving en spiritualiteit zijn van deze tijd en daarin wil uitgever Adveniat zijn steentje bijdragen. Door een eigentijdse en Bijbelse geloofseducatie die gebruik maakt van zoveel mogelijk middelen zoals boeken, magazines, websites, filmpjes, geloofskoffertjes en catecheseprojecten willen we de mensen dichter bij hun geloof brengen. Waar mogelijk en nuttig doen we dat het liefst door middel van crossmediale projecten waarin diverse uitingen elkaar aanvullen en versterken.

 

Nu bisdommen moeten bezuinigen en hun catechetische staf uitdunnen is het belangrijk tot samenwerking te komen en de ideeën met elkaar te delen. Het aangeboden materiaal coördineren en aantrekkelijk aanbieden is een absolute noodzaak, waarvoor Adveniat gepaste oplossingen voorstelt. Een eeuwenoude boodschap van geloof en liefde doorgeven is een bijzondere uitdaging. Adveniat wil het geloofsverhaal samen met de bisdommen in Nederland en Vlaanderen en met landelijke, meestal katholieke of oecumenische organisaties doorvertellen. Mensen moeten eerst geraakt worden door het Bijbelse geloofsverhaal voordat ze aan het kernbegrip van het katholiek sociaal denken, solidariteit, gestalte kunnen geven. Zo vullen geloofseducatie en diaconie elkaar aan. Adveniat wil een ankerpunt zijn voor bisdommen en parochies, scholen, gezinnen en verenigingen die behoefte hebben aan geschikt materiaal voor catechese en groei in het geloof. Dit is de missie van Adveniat, de rooms-katholieke uitgever die ervoor zorgt dat het woord van God toegankelijk is voor allen.

 

‘Uw Rijk kome’ is het visioen van Adveniat: inspireren vanuit de bronnen die ons worden aangereikt door de Bijbel, de traditie van kerk en klooster, de theologie, de spiritualiteit en het voorbeeld van gelovigen van vroeger en nu. Om die bronnen onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen te brengen werkt Adveniat samen met vele andere geïnspireerde organisaties en communiceert via brochures, elektronische nieuwsbrieven, catechetische impulsmiddagen en de eigen webwinkel.

De positieve geluiden uit gezinnen, parochies, scholen en uit andere gremia in kerk en samenleving sterken ons in de overtuiging dat we op de goede weg zijn samen met vele partners.


VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail