PDF PDF Print

Het visioen van Mensen met een Missie, door Manon VanderkaaGerechtigheid moet je doen

Door Manon Vanderkaa, directeur van Mensen met een Missie

www.mensenmeteenmissie.nl

 

Mensen met een Missie ziet met zorg hoe de afgelopen jaren het politiek en maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking is afgebrokkeld. De solidariteit en betrokkenheid met minder bedeelden in de wereld, het delen van onze welvaart met anderen is niet langer vanzelfsprekend. Twijfels over de effectiviteit van ontwikkelingshulp, krimpende budgetten en de opkomst van voormalige ontwikkelingslanden als nieuwe economische grootmachten spelen hierbij een rol. Maar ook de veranderende houding in Nederland zelf tegenover internationale uitwisseling, migratie en de multiculturele samenleving.

 

Mensen met een Missie ziet tegelijk ook dat de bereidheid om je in te zetten voor anderen, het nemen van eigen initiatieven om elders in de wereld de helpende hand toe te steken, om zelf geld in te zamelen voor een goed doel groter is dan ooit. Privé-initiatieven voor schooltjes in ontwikkelings­landen, humanitaire hulp en het steunen van kleine ondernemingen maken een grote bloei door. Mensen zoeken nabijheid en tastbaarheid, zichtbare resultaten van hun inspanningen en giften.

Voor Mensen met een Missie is nabijheid een belangrijke waarde. Het gaat uiteindelijk altijd om ontmoetingen van mens tot mens. Misschien is het waar dat ontwikkelingssamenwerking te ver is doorgeschoten in haar wens tot maakbaarheid, in het meetbaar maken van haar resultaten, in de bureaucratisering en technologisering van de hulp. De betrokkenheid en mensgerichtheid van ontwikkelingshulp moet weer voorop komen te staan. Ontwikkelingssamenwerking gaat om meer dan economische groei en vooruitgang. Het behelst een diepgaande visie op menselijke betrekkingen in internationaal perspectief.

 

Gerechtigheid is een kernwaarde in deze visie. Mensen met een Missie streeft naar een rechtvaardiger verdeling van welvaart, naar sociale gerechtigheid voor iedereen. Zo ziet Mensen met een Missie ook haar hedendaagse invulling van missie: het gaat er niet om de ander te bekeren, maar om haar te herstellen in haar menselijke waardigheid. Dat is het visioen van gerechtigheid waar Mensen met een Missie zich door gedragen weet: in het oprichten van de ander, of liever in het aanreiken van de mogelijkheden voor mensen om zichzelf op te richten, realiseren wij iets van het Rijk Gods. Dat is niet een visioen dat ons aan het eind der tijden wacht, maar een concreet en dagelijks verlangen in het leven van mensen die door armoede, onrecht en ongelijke kansen worden neergedrukt.

 

Mensen met een Missie wil een gezicht geven aan het werken aan gerechtigheid. Daarom zendt zij mensen uit die hun betrokkenheid wereldwijd gestalte geven in een veelheid aan ontwikkelingsprojecten. Daarom ook werkt zij bij voorkeur samen met lokale gemeenschappen, verbonden in geloof en menselijke waardigheid. Onze voorkeur voor kleinschaligheid, voor het werken aan de basis is verankerd in katholieke beginselen als subsidiariteit, en een voortzetting van het werk van de missionarissen die ons voorgingen.

 

Ons visioen is dat van een wereld waarin de kwaliteit van leven en van menselijke relaties centraal staat, waarin wederzijdse ontmoeting, verdieping en uitwisseling de levensaders zijn van internationale samenwerking. Het is onze vaste en in ons katholieke geloof verankerde overtuiging dat niemand uitgezonderd mag worden van de gemeenschap, dat wij altijd over onze grenzen heen moeten reiken, en dat wij in het gezicht van de ander, waar ook ter wereld, geen bedreiging maar altijd een uitnodiging kunnen zien.


VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail