PDF PDF Print

Het visioen van Cordaid, door René GrotenhuisBloeiende gemeenschappen bouwen: een visioen van menselijke waardigheid

Door René Grotenhuis, algemeen directeur Cordaid

www.cordaid.nl

 

De ontwikkeling van florerende gemeenschappen is de kwintessens van Cordaid als ontwikkelingsorganisatie, werkend over de gehele wereld, in zuid en noord. In florerende gemeenschappen delen mensen waarden en belangen alsook een gezamenlijk doel. Bloeiende gemeenschappen scheppen ruimte waarin mensen in waardigheid kunnen leven. Waarin zij in veiligheid kunnen leven. Waarin zij de vrijheid hebben om hun stem te verheffen en waarin zij hun capaciteiten tot recht kunnen laten komen zodat zij kunnen participeren in het sociale, economische, culturele ėn spirituele leven. Met deze florerende gemeenschappen creëren wij de kracht om verandering tot stand te brengen naar een meer rechtvaardige, inclusieve en duurzame wereld. Een wereld waar wij onze globale common goods delen, waar wij ruimte maken voor diversiteit en waar wij onze hand uitreiken naar allen die onze droom van die rechtvaardige, inclusieve en duurzame wereld  delen.

 

Florerende gemeenschappen zijn een voorwaarde tot verandering. Cordaid gelooft dat de verandering die nodig is, ‘burgergedreven’ is: sterke civiele actoren zijn onmisbaar. Sterke gemeenschappen zijn belangrijk in een complexe en instabiele wereld. In bloeiende gemeenschappen is plaats voor zelfvertrouwen en bescherming van elkaar in het taaie gevecht dat inherent is aan  sociale en politieke verandering. Verandering is noodzakelijk op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Daarom heeft Cordaid het concept ontwikkeld van “Global Communities of Change”: om de verschillende niveaus en de verschillende actoren met elkaar te verbinden zodat verandering tot stand gebracht kan worden.

 

Het eerste begin van Cordaid gaat terug naar 1914. Zorg voor de ander, voor de mensen die gemarginaliseerd worden en in armoede moeten leven, heeft altijd in het hart van Cordaid’s missie gestaan. Mensen zich laten verbinden met hun gemeenschap. Dit was en is onze drijfveer. Een drijfveer die diep in de katholieke traditie van Cordaid geworteld is -een gemeenschap bijeen rond de tafel van brood en wijn.

 

Drie trends onderstrepen de noodzaak om juist nu de ontwikkeling van bloeiende gemeenschappen als de drijvende kracht bij verandering te zien:

  • de ongelijkheid is wereldwijd groeiende en er is een afnemende bereidheid om hulpbronnen en rijkdommen te delen. De afgeschermde en beveiligde wijken voor rijken overal ter wereld zijn de meest zichtbare en fysieke expressie van de ongelijkheid, de discriminatie van de lagere kasten in India en van de inheemse bevolking van Guatemala is misschien minder zichtbaar maar even ingrijpend;
  • de globale common goods zijn in groot gevaar. Als wij er niet in slagen om de te verwachten schaarste aan natuurlijke hulpbronnen eerlijk en rechtvaardig te delen, kan onmogelijk een antwoord gegeven worden op de groei van de wereldbevolking naar 9 miljard mensen in 2050 en het gerechtvaardigde verlangen van alle wereldburgers naar een leven in menselijke waardigheid;
  • in westerse samenlevingen is het sociale weefsel aan het uiteenscheuren als gevolg van het proces van individualisering. De uitspraak “Met mij gaat het goed maar de samenleving is verrot” weerspiegelt de loskoppeling van het individuele en het sociale leven.

 

Dit alles wijst op een wereld waarin delen en erbij horen onder druk staan. Cordaid wil bij de opbouw van florerende gemeenschappen haar rol spelen in die situaties waar alle genoemde uitdagingen bijeen komen: daar waar ongelijkheid, conflicten en het uiteenvallen van het sociale weefsel leiden tot fragiele samenlevingen. Cordaid gelooft dat het bouwen aan en versterken van gemeenschappen een fundamentele strategie is om antwoorden te vinden op deze trends en om te kunnen gaan met de toekomstige uitdagingen. Het is onze overtuiging dat alleen de gemeenschappelijke inspanningen van armen en gemarginaliseerden leiden tot verbetering van hun positie in de samenleving. Solidariteit en naastenliefde verplichten ons hen daarbij te helpen.


VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail