PDF PDF Print

Het visioen van IKV Pax Christi, door Edwin Ruigrok

 

 

Verzet begint met een visioen op vrede

Door Edwin Ruigrok, IKV Pax Christi

www.ikvpaxchristi.nl

 

Te midden van gewelddadig conflict waar mensen nauwelijks meer mens kunnen zijn, ontstaat het verzet met een visioen op de vrede. Het is een visioen van een samenleving waarin mensen vrij mogen zijn, waar mensen krijgen wat hen toekomt en waar mensen hun verantwoordelijkheid nemen en voor elkaar willen zorgen.

 

Dit verzet tegen de barbarij en de overgave aan de belofte van het mens-zijn is katholiek in zijn godsdienstige en universele betekenis. Vanuit het katholieke besef van verzet en overgave verbindt de vredesbeweging Pax Christi zich aan hen die te midden van waanzin en onmenselijkheid de menselijke waardigheid gestalte willen geven.

 

Een visioen van de vrede vertrekt altijd vanuit een concrete levenssituatie. Het visioen van Martin Luther King, bijvoorbeeld - gevisualiseerd in het hand in hand lopen van zijn zwarte dochters met blanke kinderen- werd  geboren in een situatie waar de waarde van gelijkwaardigheid botste met de rassenwetten van zijn tijd.

 

In de wereld van 2012 wordt de wereld beheerst door het geweld in Syrië. Sheikh Mouaz Al-Khatib, geestelijke uit een eeuwenoud geslacht van predikers van de Omayyadenmoskee in Damascus, roept op tot vreedzaam verzet. Zijn boodschap van vrede wordt gezien als een kritiek op de overheid; hij werd meer dan tien jaar geleden al uit zijn ambt gezet. Sinds het begin van de onlusten is Mouaz Al-Khatib vier keer gearresteerd geweest, waarvan de laatste keer bijna een maand lang. Geïnspireerd door zijn traditie komt hij op voor een maatschappij waar vrijheid gebaseerd is op regels voor een goed samenleven. IKV Pax Christi verbindt zich aan zijn strijd, niet op dezelfde godsdienstige basis, dat moge duidelijk zijn, maar op basis van een gedeeld visioen van vrede waar plaats is voor elke mens, en waar verschillen er mogen zijn.

 

In het visioen van de vrede wandelen dus mensen van vlees en bloed, van heel verschillende aard. In deze samenleving met verschillen is men bereid  ruimte voor elkaar te scheppen en eigen belang te offeren voor het algemeen belang. Ook in het visioen van de vrede zullen mensen daar niet geheel in slagen zonder het optuigen en verbeteren van rechtvaardige instituties, als  bijvoorbeeld het internationaal recht, de Verenigde Naties, maar ook kerken.

 

In dit visioen van de vrede zijn feilbare mensen, beschermd en in toom gehouden door deze rechtvaardige instituties  steeds weer genegen en in staat gesteld om hun agressie en geweld te kanaliseren. Toch zal geweld niet ontbreken, maar het wordt bloot gesteld en mensen zullen zich schamen en herstel van relaties zoeken. Er zal verzoening en vergeving zijn, tranen zullen afgewist worden, maar het verdriet van mensen zal nooit worden gebagatelliseerd. Er zal verdriet en vreugde zijn, met het oog op een menswaardige wereld waarin de natuurlijke verbondenheid met natuur en andere levende wezens er voor zorgt dat mensen respect en de ruimte geven die hen toekomt voor een waardig bestaan.

 

Vrede zal zijn als de mens zo voor het aangezicht van God zijn bestemming in de wereld zal blijven zoeken, in erkenning van zijn eigen bescheiden, maar ook grootse rol, nederig en moedig.

 

Vrede zal zijn als de mens Gods wil omarmt, als liefde regeert.

 

Met deze hoop zetten wij ons in om bij te dragen aan rechtvaardige instituties waarin de menselijke waardigheid en de solidariteit vorm krijgen en zullen worden bevorderd.

 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail