PDF PDF Print

Persbericht Visies & visioenen

PERSBERICHT

                                                                                              Aan de redacties Binnenland / GLV (1 blz.)

 

Visies en visioenen voor een betere samenleving

 

’s-Hertogenbosch – 5 september 2012– Er is veel gaande in ons land, zowel politiek als maatschappelijk. We leven in spannende tijden. Voor de een zorgwekkend en benauwend, voor de ander een reeks van kansen en mogelijkheden. Hoe dan ook is er behoefte aan een koers, een stip aan de horizon, een routeplanner naar een goede samenleving. Het moet toch anders kunnen? Het moet toch beter kunnen? Daarover hebben ook de ruim dertig maatschappelijke organisaties die zijn aangesloten bij het VKMO - Katholiek Netwerk visies en visioenen.

 

‘Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk’ (Spreuken 29,18). Deze zin vormt het startpunt voor het VKMO-project Visies & Visioenen. Aan alle 34 aangesloten organisaties is gevraagd om vanuit het perspectief van hun eigen organisatie een visie, of visioen, te verwoorden. Het leverde een bloemlezing op van vergezichten waarin onder andere de sectoren onderwijs, zorg, media, ontwikkelingssamenwerking en arbeid aan bod komen. Vergezichten op een andere, betere samenleving. Over hoe het anders kan, en beter.

 

Vanaf vandaag publiceert het VKMO – Katholiek Netwerk dertig visies en visioenen op de website www.katholieknetwerk.nl. Iedere werkdag een nieuwe bijdrage. De reeks wordt geopend door een bijdrage van Joany Krijt, lid van het dagelijks bestuur van CNV Onderwijs. Haar visioen spreekt over een menswaardig onderwijs met een essentiële rol voor zowel de leraren, de leerlingen als de ouders. In het najaar, rond het VKMO - Allerheiligenberaad op 8 november, verschijnt een bundeling van alle visies en visioenen.

 

Het VKMO - Katholiek Netwerk is een actief knooppunt van katholieke maatschappelijke organisaties. Het Verband, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, stelt zich ten doel de katholieke identiteit te verbinden met de eigentijdse samenleving. Evangelie, Traditie en de toepassing ervan in de praktijk zijn hierbij de belangrijke inspiratiebronnen.

 

EINDE PERSBERICHT

 

Bijlage: Werkplezier en professionele ruimte; een visioen voor het onderwijs, door Joany Krijt, lid dagelijks bestuur CNV Onderwijs

 

Noot voor de redactie – niet voor publicatie

 

Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kohnen (VKMO – Katholiek Netwerk) 06.21250162 / pieterk@katholieknetwerk.nl

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail