PDF PDF Print

Persbericht

                                              

 PERSBERICHT 

 

’s-Hertogenbosch / Baarn – 1 mei 2012 – Onder de titel Proeven van goed samenleven, inleiding in het katholiek sociaal denken presenteert het VKMO-Katholiek Netwerk op woensdag 2 mei een nieuwe publicatie. Dit boek van VKMO-beleidsmedewerker Thijs Caspers maakt de lezer op laagdrempelige wijze bekend en vertrouwd met het katholiek sociaal denken. Prof.dr. Erik Borgman schreef een pakkende inleiding.

 

Proeven van goed samenleven is een compacte, aantrekkelijk vormgegeven publicatie. Caspers maakt de lezer eerst bekend met de bronnen en beginselen van het katholiek sociaal denken. Vervolgens schetst hij de context en de ontwikkelingsgeschiedenis. Tenslotte gaat hij op zoek naar de eigentijdse relevantie: wat kan het katholiek sociaal denken bijdragen aan een goede samenleving. Een actuele vraag waarop verrassende antwoorden gegeven worden. Het geheel wordt afgewisseld met praktijkvensters: mensen die dagelijks bijdragen aan de realisatie van een goede samenleving, zowel op micro- als op macroniveau. Jaap Smit (CNV), Herman Huibers (ZLTO), Franck Ploum (De Nieuwe Liefde) en vele anderen laten in hun bijdragen zien dat het katholiek sociaal denken van beslissende waarde kan zijn.

 

Samen met het boek Proeven van goed samenleven wordt ook een nieuwe website gelanceerd. Daarop treft u meer informatie over het boek en over het VKMO-Katholiek Netwerk. Zie: www.katholieknetwerk.nl

 

De presentatie van Proeven van goed samenleven vindt plaats op woensdag 2 mei, vanaf 15.30 uur, in De Nieuwe Liefde aan de Da Costakade 102 te Amsterdam. Auteur Thijs Caspers zal in debat gaan met Erik Borgman en Jaap Smit. Studenten van de Bossche Koningstheateracademie zorgen voor de muzikale omlijsting. Deze bijeenkomt is gratis toegankelijk, na voorafgaande opgave (info@katholieknetwerk.nl).

 

Proeven van goed samenleven is uitgegeven door Adveniat geloofseducatie BV te Baarn, in opdracht van het VKMO-Katholiek Netwerk. Het in ’s-Hertogenbosch gevestigde VKMO is een actief knooppunt van katholieke maatschappelijke organisaties. Het Verband stelt zich ten doel de katholieke identiteit te verbinden met de eigentijdse samenleving. Evangelie, Traditie en de toepassing ervan in de praktijk zijn hierbij de belangrijke inspiratiebronnen.

 

EINDE PERSBERICHT

 

Noot voor de redactie – niet voor publicatie

-Recensie-exemplaren of aanmelding voor de presentatie: secretariaat VKMO (info@katholieknetwerk.nl). 

-Voor vragen:Pieter Kohnen (VKMO), 06.21250162 of Peter Dullaert (Adveniat) 06.54946223

 

Proeven van goed samenleven – Inleiding in het katholiek sociaal denken – Thijs Caspers

Genaaid gebonden,  16 x22 cm; Fullcolour, 128 bladzijden, ISBN 978 94 9104 229 4, Prijs € 19,50                             

⓿ Te bestellen bij www.reliboek.eu of www.adveniat.nl

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail