PDF PDF Print

Compleet overzicht partners

 

Sint Bonaventura-AOb/FNV

Katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura, aangesloten bij de Algemene Onderwijsbond

plek voor bezinning & bezieling
samenwerkingsverband voor reflectie op onderwijs en het beroep leraar
forum voor de behartiging van de specifieke belangen van haar leden en van het katholiek onderwijs.


Website http://www.sintbonaventura.nl/


Email    info@SintBonaventura.nl


Adres:  
Jaarbeursplein 22
Postbus 2875
3500 GW
Utrecht

Tel 0900 4636262

 

 

 Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis


De kleurrijke wereld van het Jodendom, Christendom en de Islam komt hier tot leven. Orientalis is een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, architectuur en natuur samenkomen. 

Website http://www.museumparkorientalis.nl

Email     info@museumparkorientalis.nl

Adres:

Profetenlaan 2

6564 BL

Heilig Landstichting

Tel 024 3823110

 

   

Berne Media, uitgeverij Abdij van Berne Heeswijk-Dinther

Momenteel werken we aan onze nieuwe website waarop we alle informatie over de uitgeverij aan u presenteren. Bezoek ook de website van onze boekhandel: www.berneboek.com

Adres:
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk Dinther

Tel 0413293480
Email info@bernemedia.com

 

 

Verus - Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs

Website  http://www.verus.nl
Email   info@verus.nl

Adres:
Houttuinlaan 5b
3447 GM
Woerden 


Postbus 381
3440 AJ
Woerden


Tel 0348 74 44 44

   

Website http://www.vklo.nl

Email: info@VKLO.nl

Adres:

De Lismortel 25

5612 AR  Eindhoven

tel. 08850 75625

 

 

 

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront

Aandacht, erkenning, waardering en respect voor Nederlandse militairen. 

Website:http://www.katholiekthuisfront.nl

Email: info@katholiekthuisfront.nl

Bezoekadres: Huis ter Heide

Walaardt Sacrékamp

Hobbemalaan 5 (gebouw 4)

Postadres:

Postbus 2177

3700 CD  Zeist

 

CNV Connectief

CNV Connectief, laat zich bij haar handelen inspireren door het Evangelie en door het daarop gebaseerde christelijk-sociaal gedachtegoed. CNV Connectief erkent en respecteert de verschillen tussen de rooms-katholieke en de protestants-christelijke geloofsovertuiging.

Website    http://www.cnvconnecrtief.nl


Email 

Tiberdreef 4
3561 GG 
Utrecht

Postbus 2510
3500 GM 
Utrecht

Tel  030 7511700
 

 

 


 

 Huis voor de Pelgrim

Het Huis voor de Pelgrim biedt onderdak aan bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van reizen met meerwaarde. 


Website: http://www.huisvoordepelgrim.nl

E-mail: info@huisvoordeplegrim.nl

Adres:

Raadhuisplein 1

6226 GN  Maastricht

tel 043-3215715

   

 

Stichting MARA

 

Mara zet zich met vrijwilligers in voor mensen in kwetsbare posities, vanuit de visie dat iedereen van waarde is. Wij werken vanuit vertrouwen in mensen en sluiten aan het verlangen naar een goede toekomst voor iedereen.

 

 

 Hang 14 - 3011 GG Rotterdam

 Westeinde 101a - 2512 GW Den Haag

| 010-4116085 

  www.maraprojecten.nl

 

 

 

   

 

   
Miva / oneMan
MIVA ondersteunt pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die het voortouw durven nemen en zich inzetten voor kansarme bevolkingsgroepen. Vaak werken zij aan kleinschalige projecten in afgelegen gebieden. Goed vervoer en communicatiemiddelen zijn daar onmisbaar. MIVA helpt pioniers om deze middelen aan te schaffen.

Website     http://www.miva.nl
Email        info@miva.nl

Adres:
Vijverstraat 12 
4818 ST Breda

Telefoon: 076 521 7150 
   

Stichting UnieNzv Kwintessens/Edukans

UnieNzv stimuleert de ontwikkeling van kinderen en jongeren in vertrouwen, perspectief en betrokkenheid door onderwijs en educatie. Kwintessens richt zich op het maken van methodisch materiaal voor het basisonderwijs op twee thema's t.w. levensbeschouwelijke vorming (LEVO) en sociaal-emotioneel leren (SEL). Edukans richt zich de komende jaren op vier thema's: onderwijs naar werk, gelijke kansen voor meisjes, kwaliteitsverbetering ‘basic education’, onderwijs in noodsituaties. E

Bezoekadres: Berkenweg 11

                    3818 LA Amersfoort

Verzendadres: Postbus 1492, 3800 LA Amersfoort

Telefoon: 033-4606025

 

   

 Vastenactie


Adres: Van Mierisstraat 58

2526 NS Den Haag

Postbus: 95408

2509 CK  Den Haag

Tel. 070 77 96 008

website: https://www.vastenactie.nl/

  NKSR

Website    http://www.nksr.nl
Email    info@nksr.nl

Adres:    
Houttuinlaan 5
3447 GM 
Woerden

Postadres 481
3440 AL
Woerden

Tel 0348 744 175

   

 

 

   
   

 

 

Radboud Universiteit

Website    http://www.ru.nl
Email    info@communicatie.ru.nl

Adres:    
Comeniuslaan 4
6525 HP
Nijmegen

Postbus 9102
6500 HC 
Nijmegen

Tel 024 361 22 30 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

Tilburg University

Website    https://www.tilburguniversity.edu/nl/

Email        info@tilburguniversity.edu

Adres:

Warandelaan 2 
5037 AB Tilburg

Postbus 90153
5000 LE Tilburg

 

Tel 013 - 466 9111

 

 
 

Cordaid

Website    http://www.cordaid.nl
Email    info@cordaid.nl

Adres:
Lutherse Burgwal 10
2512 CB
Den Haag

Postbus 16440
2500 BK
Den Haag

Tel 070 3136 300 

 

Pax 


Website   http://www.paxvoorvrede.nl/
Email    info@paxvoorvrede.nl

Adres:
Sint Jacobsstraat 12
3511 BS, Utrecht


Postbus 19318
3501 DH
Utrecht

Tel 030 2333346


 

    Mensen met een missie

In opdracht van de gezamenlijke Nederlandse religieuzen werkzaam zijn ten dienste van missionaire activiteiten door religieuzen of anderen ondernomen.

Website    http://www.mensenmeteenmissie.nl
Email        info@mensenmeteenmissie.nl

Adres:    
Lutherse Burgwal 10
2512 CB 
Den Haag

Postbus 16442 
2500 BK 
Den Haag

Tel 070 313 6700 

 

  KRO-NCRV


Website    http://www.kro.nl
Email    infolijn@kro.nl

Adres:
’s Gravelandseweg 80
1217 EW 
Hilversum 
   
Postbus 23000
1202 EA
Hilversum

Tel 035 6713911 

    Stichting Thomas More


Website    http://www.thomasmore.nl
Email   info@thomasmore.nl
   
Adres:    
Walpoort 10 
5211 DK ‘s-Hertogenbosch

Tel 073 6579017


 

    Thijmgenootschap


Vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing.

Website    http://www.thijmgenootschap.nl
Email    info@thijmgenootschap.nl

    CNV Vakcentrale

Website    http://www.cnv.nl
Email    cnvinfo@cnv.nl

Adres:    
Tiberdreef 4
3561 GG
Utrecht

Tel 030 7511343
 
    FNV


Website    https://www.fnv.nl/
Email    info@vc.fnv.nl

Adres:    
FNV 
Naritaweg 10
1043 BX 
Amsterdam

Postbus 8456
1005 AL 
Amsterdam

Tel   020 5816300   

    KBO-PCOB
Vanuit een christelijke levensovertuiging behartigen van belangen van de leden op het gebied van o.a. inkomen, wonen, gezondheid, pastorale educatie, vrouwen en sociaal-economische zaken.

Website    https://www.kbo-pcob.nl


Adres:    
KBO-PCOB 
Ringwade 67
3439 LM  Nieuwegein
030-3400 600 
info@kbo-pcob.nl 

    KVD, Katholiek Vrouwen Dispuut

 Het Katholiek Vrouwendispuut (KVD) is een vereniging van maatschappelijk actieve vrouwen. In lokale kringen bespreken zij actuele onderwerpen. Leden willen de inbreng van vrouwen in de samenleving versterken door:

• een netwerk te bieden dat een bron van inspiratie kan zijn voor hun maatschappelijk functioneren;
• bij te dragen aan opinievorming op het terrein van politiek, kerk en samenleving;
• het ontwikkelen en tonen van vrouwelijk leiderschap te stimuleren

 

E-mail: info@katholiekvrouwendispuut.nl

Website: www.katholiekvrouwendispuut.nl


    Netwerk Katholiek Vrouwen

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die vanuit haar katholieke levenshouding de volgende zaken van belang vinden:

* Ontmoeting en verdieping rondom levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema's;

* Opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij;

* Samenwerken en krachten bundelen met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders in de wereld.

 
Website    www.unkv.online
Email    info@unienkv.online

Secretariaat:

Netwerk Katholieke Vrouwen

Annie Beunen-Ossel

Achterschouffert 57

6471 VB Eijgelshoven


 
    

   

VNB Nationale Bedevaarten

Dé katholieke reisorganisatie voor pelgrims met bijzondere bestemmingen

Website    
Email    info@vnb.nl

Bezoekadres:    
Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD
Den Bosch

Tel 073 6818111

Postadres

Postbus 273

5201 AG ’s-Hertogenbosch


 

     
 

Radboudumc

Website    http://www.radboudumc.nl

  
Adres: 
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA
Nijmegen

Postbus 9101
6500 HB
Nijmegen

Tel 024 3611111 

 

 

   Reliëf

Christelijke vereniging van zorgaanbieders

Website    http://www.relief.nl
Email    info@relief.nl

Adres:    
Houttuinlaan 5A
3447GM
Woerden

 
   

Actioma

Website    http://www.actioma.nl
Email     info@actioma.nl

 
 

   

Adelbert Vereniging

Website   http://www.adelbertvereniging.nl
Email   secretaris@adelbertvereniging.nl

Gezichtslaan 29
3723 GB Bilthoven
 

    Adveniat

Website   http://www.reliboek.eu
Email   info@adveniat.nl

Adres:
Amalialaan 126-G
3743 KJ 
Baarn

Postbus 44
3740 AA 
Baarn

Tel 088 2383600 


 

    Sobriëtas

Website   http://www.sobrietas.nl
Email   info@sobrietas.nl

Adres:
Luijbenstraat 17
5211 BR
's-Hertogenbosch

Tel 073 612 82 01

 
   

 

 

 

 

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor íedereen. 

 

Website    http://www.kansfonds.nl

Email        info@kansfonds.nl

Adres:

Utrechtseweg 40 
1213 TV Hilversum

Postbus 156
1200 AD Hilversum

 

  

telefoon
+31 (0) 35 624 96 51

   

 

 
 

      

 

 

   

 

     
     
     

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail