PDF PDF Print

De praktijk van Evers & Verhoef


Identiteit kan een blok aan het been worden. Het kan echter ook een bron van inspiratie zijn. Vooral als het lukt om identiteit op een zinvolle manier te verbinden met de eigen tijd. Een plaats waar dit goed lukt is het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Dit topklinisch ziekenhuis verbindt identiteit met professionaliteit en probeert tegelijkertijd dichtbij mensen te staan door goed te luisteren naar wat leeft in de stad Amsterdam. Simon Evers en Joost Verhoef, beiden geestelijk verzorger, vertellen over hun ziekenhuis.   


Het ontstaan van ons ziekenhuis gaat terug op de belofte van een dochter aan haar moeder. De dochter, Delphine Povel, beloofde haar stervende moeder in 1877 dat zij zich in zou zetten voor goede zorg in Amsterdam. Zorg die toegankelijk moest zijn voor arm en rijk. Van meet af aan was de missie dan ook zonneklaar: wij willen goede medische zorg voor alle Amsterdammers, ongeacht geloof, status of geld. Om die zorg te realiseren werden de Zusters onder de Bogen uit Maastricht gevraagd om naar Amsterdam te komen. Tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw waren zij de stuwende kracht achter het OLVG. Het ziekenhuis begon aan de rand van de toenmalige stad, maar wordt inmiddels gezien als het enige binnenstadsziekenhuis van Amsterdam. En dat zonder ooit verhuisd te zijn.

Ons ziekenhuis heeft zo bezien een rijke en op mensen bedachte geschiedenis. Het is mooi om daar bij stil te staan. Maar een geschiedenis blijft slechts levend als ze toekomst heeft. Daarom kwam in 2009 de vraag aan de orde welke kernwaarden voor ons belangrijk zijn. Wij kwamen uit op twee waarden: het OLVG wil gastvrij en toonaangevend zijn. Wij denken hiermee goed aan te sluiten bij onze oorspronkelijke inspiratie: goede zorg voor alle Amsterdammers.
Het belang dat wij hechten aan onze identiteit is ook terug te zien in de naam van ons ziekenhuis. Tegen verzakelijkings- en secularisatietendensen in, staat de naam ‘Onze Lieve Vrouwe Gasthuis’ niet ter discussie. Dit werd nog eens onderstreept door de bouw van een nieuwe kapel voor het ziekenhuis in 2001. Deze kapel wordt door veel mensen volop gebruikt. Het is een plek van stilte te midden van de hectische ziekenhuiswereld.
Wij proberen tegelijkertijd onze identiteit te verbinden met de bruisende stad. Het OLVG straalt dan ook in alles de diversiteit uit die de stad waarin het staat kenmerkt. Respect voor die diversiteit, van medewerkers, patiënten tot bezoekers, staat bij ons hoog in het vaandel. Concreet betekent het dat wij ook ruimte creëren voor de vele moslims die het ziekenhuis bezoeken. Zo is er een gebedsruimte voor moslims en een islamitisch geestelijk verzorger. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor niet-gelovigen of voor mensen met een niet zo duidelijk omschreven levensbeschouwing. Moet dat allemaal kunnen? Ja, dat mag allemaal bestaan. In die zin is het OLVG ‘katholiek’ gebleven in een diep verankerde betekenis van het woord: ‘het geheel omvattend’ met een sterk gevoel voor de waardigheid van iedere mens.

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail