PDF PDF Print

Mr. Marianne van der Sloot, nieuwe voorzitter van VKMO-Katholiek Netwerk

Marianne-2019-002 

De leden van het VKMO-Katholiek Netwerk hebben Mr. Marianne van der Sloot per 1 oktober 2020 benoemd tot hun nieuwe voorzitter. Zij volgt Patrick Fey op die sinds eind 2017 de voorzitter was. Hij blijft lid van het bestuur van het VKMO. Marianne van der Sloot (38) komt uit ’s-Hertogenbosch. Marianne was laatstelijk namens het CDA lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en daarvoor lid van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. Daarnaast was zij voorzitter van de ledenvereniging van de KRO. De leden spraken met de benoeming van Marianne het vertrouwen uit dat zij, samen met de net gestarte directeur Carlien Geelkerken, op energieke wijze leiding kan geven aan dit breed geschakeerde netwerk van katholieke maatschappelijke organisaties. De nieuwe voorzitter en directeur hebben elkaar de afgelopen maanden al leren kennen rondom een bij Berne Media te verschijnen publicatie van het VKMO-Katholiek Netwerk waarin vijftien lid organisaties terugblikken op de Corona-crisis zoals die zich afgelopen voorjaar presenteerde.

 

Over het VKMO-Katholiek Netwerk

Het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties-Katholiek Netwerk is een actief knooppunt van 38 organisaties die zich aangesproken weten door het katholiek sociaal denken. Het doel is dat de organisaties elkaar daarbij ondersteunen en versterken en door onderlinge samenwerking de katholieke levensbeschouwing op een eigentijdse wijze gestalte geven. De ervaring van mensen, het evangelie en de katholieke traditie zijn hierbij belangrijke leidraden.

What do you want to do ?
New mail

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail