VKMO - Katholiek Netwerk

Losse CMS pagina's | Kerstwens

Als ieder mens

eens herder wilde zijn

voor buur en vreemdeling

voor broer en kameraad;

Als ieder mens

eens Engel wilde zijn

op school en werk

of zo maar in een straat;

Als ieder mens

eens Ster zou willen zijn

een lichtpunt op de weg

van liefde en haat;

Dan werd een oud verhaal

een evangelie

weer eindelijk vertaald

naar mensen toe:

Een herder en een Engel

een herberg en een Ster

de stad

iets meer bewoonbaar

de vrede

minder ver

Uit: Woorden en verhalen die ons raken, Annemiek Wijnker-Hoedjes / Kes Maas SVD