PDF PDF Print

Mogen wij tien minuten van uw tijd?

Opvoeden is nooit vanzelfsprekend geweest, maar vandaag is het allemaal wat spannender.  De wereld wordt er niet eenvoudiger op. Er zijn zoveel uitdagingen en prikkels. 

Hoe voeden we kinderen zo op, dat ze hun weg vinden in de wereld en zin krijgen in het leven? Die fundamentele vraag stellen we ons in het project ‘Het waagstuk van de opvoeding’? We gaan op zoek naar waar ouders en grootouders, leerkrachten en opvoeders behoefte aan hebben om kinderen perspectief en betekenis aan te reiken in een samenleving die steeds diverser en complexer wordt.

Om zicht te krijgen op deze behoefte willen we u vragen mee te doen aan een enquête. Het zal ons een basis bieden om concrete handvatten te ontwikkelen rond opvoeding en zingeving.
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Mogen we op u rekenen?

Alvast van harte dank namens de stuurgroep Waagstuk van de Opvoeding.

VKMO - Katholiek Netwerk | Walpoort 12 | 5211 DK | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail