PDF PDF Print

Dikke voldoende voor noodhulp door Dutch Relief Alliance

Cordaid en de andere leden van de Dutch Relief Alliance blijven de komende jaren een belangrijke rol spelen in de noodhulp die Nederland verleent aan mensen die worden getroffen door conflicten, extreme armoede of natuurrampen.

De nieuwe beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van minister Kaag onderstreept het belang van noodhulp en het belangrijke werk van de Dutch Relief Alliance en maakt voortzetting hiervan mogelijk de komende jaren. De afspraken over samenwerking met en financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden voortgezet. Meer info:

 

VKMO-Katholiek Netwerk | Van der Does de Willeboissingel 12 | 5211 CB | ’s-Hertogenbosch | 073 6134140 | E-mail