VKMO - Katholiek Netwerk

Losse CMS pagina's | Allerheiligenberaad 2017

Op 2 november jl. was het Allerheiligenberaad, dit keer in de Geertekerk te Utrecht. 

Erik Borgman, Manon Vanderkaa en Marinus van den Berg vertelden ieder op eigen wijze over autonomie rondom het levenseinde. In de namiddag gaven Rick van der Woud (Mensen met een Missie), Jean Wiertz (OMO, rector Eckartcollege Eindhoven) en Karin Huntjens (Kansfonds) een korte workshop over autonomie in de praktijk van het werk. 

Het was een inspirerende bijeenkomst.

Als u er niet bij kon zijn kunt u alles nog eens naluisteren via 

Op de website van de Bezieling vindt u meer teksten van Marinus van den Berg.

De column van Holkje van der Veer, kunt u nog eens nalezen op de website van de Dominicanen: via

Een verkorte versie van de inleiding van Erik Borgman en de presentatie van Manon Vanderkaa  werden gepubliceerd in het Katholiek Nieuwsblad.

Heeft u dit jaar het Allerheiligenberaad gemist en wilt u er volgend jaar zeker bij zijn? Noteert u dan vast de datum voor 2018 in uw agenda. Donderdagmiddag 8 november 2018.  Locatie en andere gegevens volgen t.z.t.