VKMO - Katholiek Netwerk

Overig | Activiteiten


Onderliggende pagina's:
  • 21 november: boekpresentatie ‘200 jaar koninkrijk: Instituties, waarden en burgerschap’
  • Allerheiligenberaad 2013: 'De waarde van een ideaal'
  • 7 november: Allerheiligenberaad 2013, 'De waarde van een ideaal'
  • 25 april: Avond over Katholiek Sociale Leer in Franeker
  • 29 november: Een Rechtvaardige Economie?
  • VKMO in gesprek met vooraanstaande Amerikaanse filosofe Susan Neiman
  • 1-2 maart: Soeterbeeckdagen