VKMO - Katholiek Netwerk

Berichten | Nieuwjaarsrede KNR

Op 9 januari wordt de nieuwjaarsrede van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) gehouden door Thijs Caspers (stafmedewerker VKMO-Katholiek Netwerk en lekendominicaan). Deze rede voor alle ordes en congregaties van ons land, draagt het thema 'vrijwillige armoede en de financieel-economische crisis'. Aanvang 13.00 uur, Zusters van Liefde, Oude Dijk 1 te Tilburg. Deelname op uitnodiging.