VKMO - Katholiek Netwerk

Activiteiten | Allerheiligenberaad 2013: 'De waarde van een ideaal'

Op 8 november vond het jaarlijkse Allerheiligenberaad plaats. Dit jaar werd de tafelrede verzorgd door Dick Wijte (voorzitter van het VKO) onder de titel: 'De samenleving en het ideaal. De ideale samenleving?'