VKMO - Katholiek Netwerk

Publicaties | Drie uitdagingen aan het katholiek sociaal denken

Nu de hype rond de herontdekking van het katholiek sociaal denken wat wegzakt, geeft Dr Anna Rowlands (Kings College, Londen) drie suggesties om het denken verder te brengen. Ten eerste, wijst ze er op dat het denken zich meer over het meso niveau moet uitlaten (tussen persoonlijk gedrag en wereldwijde trends in). Het gaat dan om het gedrag van bedrijven, scholen en organisaties. Ten tweede, moet het sociale denken zich meer engageren met het democratisch proces en haar uitkomsten op nationaal niveau. Kenners, leken, professionals moeten zich in de nationale discussie mengen. En hier komt de derde uitdaging in beeld. Te vaak wordt er in katholieke kringen over ‘economen’, ‘bankiers’, of ‘ondernemers’ gesproken, maar zelden mét. Nieuwe bijeenkomsten zouden die kloof moeten overbruggen waardoor de kwaliteit van het denken én de praktijk omhoog kan gaan. Lees hier het hele artikel in het Engels in het opiniemagazine Thinking Faith.