VKMO - Katholiek Netwerk

Activiteiten | 25 april: Avond over Katholiek Sociale Leer in Franeker

Op 25 april spreekt Thijs Caspers over de geschiedenis van het katholiek sociaal denken in het parochiecentrum van Franeker. De avond wordt georganiseerd door de Caritas van de H. Jacobusparochie en begint om 20:00. Meer informatie