VKMO - Katholiek Netwerk

Katholiek Sociaal Denken | Beginselen


Onderliggende pagina's:
  • Menselijke waardigheid: ieder mens telt
  • Bonum commune: niemand leeft voor zichzelf
  • Subsidiariteit: samen bouwen aan de toekomst
  • Solidariteit: blijvende zorg voor elkaar